Stipend, vederlag, tilskudd

Dramatikerforbundet forvalter en rekke stipend, vederlag og tilskudd. De fleste av disse ordningene er åpne for både medlemmer og ikke-medlemmer av forbundet. I oversikten under finner du informasjon om de ulike ordningene. Kulturrådet, fylkeskommuner, kommuner og andre fond kan også ha ordninger som er relevante for utvikling og produksjon av dramatikk.

Dramatikerforbundet forvalter vederlagsmidler fra Norwaco og Kopinor for bruk av dramatikere og manusforfatteres verker i ulike sammenhenger: undervisning, tv-distribusjon, privatkopiering og NRK Arkiv mv.

Forvaltningen følger våre

Råd fra stipendkomiteen

Noen råd fra stipendkomiteen til stipendsøker

Start i god tid. Ha pdf av CV og begrunnelse klar slik at du lett kan laste opp dokumentene underveis i søknaden. Det er samme frist for å søke Dramatikerforbundets stipend og Statens kunstnerstipend: 17. oktober kl. 1300.

VIKTIG:

Skriv en presis redegjørelse for bruk av stipendet.
La kunstnerskapet og kunstnerisk utvikling være hovedfokuset i søknaden, herunder kunstneriske visjoner og kunstnerisk utforskning, og la dette gjenspeiles i prosjektene du ønsker å utvikle i stipendperioden.

Når redegjørelsen foreligger, lag en fremdriftsplan. Søk gjerne flerårig stipend, men antall år bør gjenspeiles i søknaden så behovet virker realistisk.

Ikke ta det for gitt at du får stipend fordi du er etablert og har et navn. Komiteen leser alle søknader grundig og godt funderte søknader løftes fram, uavhengig av hvem som søker.

Gjør den obligatoriske CV’en kortfattet, relevant og lett lesbar. Hvis du selv skriver norsk; CV på norsk.

Verken skryt eller sutring hører hjemme i en stipendsøknad, heller ikke sitater fra anmeldere eller andre. Komiteen er interessert i deg og din beskrivelse av ditt kunstnerskap.

Dramatikerforbundets stipend: Søk arbeidsstipend med det samme skriveprosjektet du søker med hos Statens kunstnerstipend. Er du over 60 år kan du også søke seniorstipendet som blir å regne som tilsvarende diverse-stipendet i staten.

Statens kunstnerstipend: Søk både ordinært arbeidsstipend og diversestipend. Det er ikke nok arbeidsstipend til alle. Skulle du ikke nå helt opp, vil du kanskje ha en mulighet for et diversestipend – om du har søkt.

Husk å søke på både Statens Kunstnerstipend og Dramatikerforbundets stipend.

Søknadene kan være identiske for hhv. arbeidsstipend og diversestipend/seniorstipend, men må søkes fra de respektive instanser.

Dramatikerforbundets arbeidsstipend:
https://www.dramatiker.no/stipend

Statens Kunstnerstipend:
https://www.kulturradet.no/stotteordninger?categoryIds=11642

OG:
Søk igjen selv om du får avslag. Søkermassen er stor, så også gode søknader får dessverre avslag.

Solidaritetsstipend

Dramatikerforbundets solidaritetsstipend er på kr 50 000 og kan gå til organisasjoner, prosjekter eller enkeltpersoner som av politiske grunner ikke kan oppholde seg i sitt hjemland, evt. som oppholder seg i sitt hjemland, men under politisk vanskelige forhold. Stipendet tildeles av Dramatikerforbundets styre.

Solidaritetsstipendet 2023 er tildelt Ahemd Tobasi, kunstnerisk leder for teatret og teaterskolen The Freedom Theatre i flyktningeleiren i Jenin på Vestbredden. Ahmed Tobasi er en kunstner som oppholder seg i en krigssone, og arbeider som forfulgt kunstner på liv og død, og som likevel har valgt ordet framfor geværet. Det er Vibeke Harper og Marius Kolbenstvedt fra Motforestillinger som nominerte Tobasi til mottaker av Solidaritetsstipendet.