Oversetterstøtten 2024

Navn

Kontakt

Jeg har tidligere søkt om oversetterstøtte? 
Er søker annen enn dramatiker? 

Skriv inn tittel på verket det søkes om å oversette

Skriv inn til hvilket språk verket ønskes oversatt

Verkets kategori 
Har verket hatt premiere? 
Formål med oversettelsen 

Hvis kjent og det ikke fremkommer over, oppgi dato og sted for planlagt fremføring av det oversatte manuset.

Dersom søknaden gjelder 'Annet', beskriv bakgrunnen for søknaden

Oversetters navn