Reiseregning

Utgifter *
Type utlegg Beløp

Husk å nummerere bilagene i samme rekkefølge som utgiftene er presentert. (Se bort fra knappene hvor det står "Remove" og "Legg til rad".)

Bilagene skal nummereres i samsvar med oversikten over. Alle de aktuelle filene må markeres på egen pc/mac og lastes opp samtidig, det går ikke å laste opp én og én fil - da erstattes filen som er lastet opp med den nye opplastingen.