Reiseregning

Fylles bare inn hvis diett er avtalt

Fylles inn bare hvis diett er avtalt

Utgifter 
Type utleggBeløp

Husk å nummerere bilagene i samme rekkefølge som utgiftene er presentert. VIKTIG: Bilagene må lages til ett pdf-dokument på egen pc/mac før opplasting, da det kun er én fil som kan lastes opp. (Se bort fra knappene hvor det står "Remove" og "Legg til rad".)

OBS! Dersom flere bilag, må bilagene samles i én pdf som legges ved! Det går ikke å legge til en og en fil/pdf. Bilagene skal nummereres i samsvar med oversikten over.