Reiseregning

Utgifter *
Type utlegg Beløp

Husk å nummerere bilagene i samme rekkefølge som utgiftene er presentert. (Se bort fra knappene hvor det står "Remove" og "Legg til rad".)

Bilagene skal nummereres i samsvar med oversikten over.