Søk utviklingstilskudd

Navn 

Kontakt

Tilskudd vil kunne dekkes med 2/3 av totale kostnader, dog ikke overstige kr 15 000 pr. søker pr. år. Ved innvilget støtte skal det senest to uker etter endt tiltak sendes inn reiseregning og/eller dokumentasjon av/kvittering for utgifter som samsvarer med budsjetterte utgifter.

Hvis evt. tilsagn om støtte