Velkommen til nye Manusbanken!

Her vil du få god oversikt over norske dramatikere og alt de skaper.

Dette er altså en ny utgave av den gamle Manusbank-løsningen, men det er ikke et komplett register over norske dramatikere og manusforfattere. På grunn av regler knyttet til GDPR må alle som har hatt profilsider i gammel løsning selv oppdatere og offentliggjøre profilsidene sine, og gjerne publisere lese-eksemplarer av egne manuskripter.

Grunnstipend og privatkopieringsvederlag

Det er her i Manusbanken at alle dramatikere og manusforfattere, både medlemmer og ikke-medlemmer, årlig må søke grunnstipend og privatkopieringsvederlag. Skal du søke? Gå til innloggingssiden, oppdater verkslisten din, og send inn søknaden. Frist for å søke grunnstipend og privatkopieringsvederlag for 2021, er 1. juni 2022.
Vi åpner søknadsfunksjonen ca. 1. mai . Du kan allerede nå oppdatere verkslisten din i Manusbanken, men du må huske å logge inn igjen for å sende inn selve søknaden etter 1. mai.