Oversetterstøtten. Rapport

Beskriv resultatet og eventuelle videre planer for det oversatte verket.