Fengslede og forfulgte kunstnere: Bekymring for Einat og Ahmed

Vi står solidarisk sammen med Einat Weizman og Ahmed Tobasi for at de skal kunne fortsette sitt kunstneriske arbeid. Begge er mottakere av Dramatikerforbundets solidaritetsstipend, og begge opplever at deres kollegaer blir arrestert og torturert som følge av Israels krigføring mot Palestina.

Redaksjonen, 19.12.2023

Solidaritet The Freedom Theatre

Ahmed Tobasi er en norsk-palestinsk dramatiker og kunstnerisk leder for The Freedom Theatre i Jenin på Vestbredden. Han er innehaver av årets stipend, mens Einat Weizman som er en polsk-israelsk dramatiker og skuespiller, mottok solidaritetsstipendet vårt i 2019. Begge lever under sterkt press, fysisk og psykisk terror som følge av Israels krigføring mot Palestina. Vi er engstelige for frykten og grusomhetene de kjenner på fordi krigshandlingene stadig blir hardere. Nå eskaleres også konflikten på Vestbredden.

Einat Weizman, mottok Dramatikerforbundets solidaritetsstipend i 2019 for sitt arbeid med å skrive dokumentarbasert dramatikk. Forestillingen hennes Okkupasjonens fanger ble vist på HUMAN Internasjonale dokumentarfilmfestival i 2020. I forestillingen gir hun stemme til de mest bortgjemte av alle ofrene for Israels okkupasjon: De palestinske politiske fangene i israelske fengsler og leire. Dette er stemmer vi nå er redd for at stilnes helt.

Solidaritetsstipendet 2023 ble tildelt Ahmed Tobasi som er en kunstner som oppholder seg i en krigssone. Han arbeider som kunstner på liv og død, en som har valgt ordet framfor geværet, med de kolossale omkostningene vi nå ser at det kan føre til.

13. desember ble Ahmed Tobasi bortført fra sitt eget hjem som ligger ved siden av teaterlokalene i flyktningleiren i Jenin. Tobasi ble arrestert og slått av israelske soldater, de ramponerte også rommet hans, knuste arbeidsverktøy som laptop og Ipad. Tidligere på dagen hadde de tatt seg inn på teatret og rasert lokalene, ødelagt datautstyr, tv-skjerm og prosjektor.

Tobasi ble løslatt 14. desember, takket være norsk pass og UDs gode innsats. Men hans palestinske kollegaer på teatret, daglig leder Mustafa Sheta og den unge dramatikeren og skuespillerstudenten Jamal Abu Joas, ble fengslet uten dom og anklager om lovbrudd. Tre av teaterets medarbeidere er tidligere nylig drept. I tillegg sitter styreleder Bilal Al Sadi (arrestert 11. september 2023) fremdeles i administrativ varetekt. Så å si et samlet norsk scenekunstfelt stilte seg bak et opprop med krav om umiddelbar løslatelse av ham i fjor.

Dramatikerforbundet fordømmer de israelske angrepene på sivile palestinere og støtter NTO i sitt krav til norske myndigheter om å legge press på Israel for å løslate de fengslede teaterarbeiderne der det blant annet heter:

«Vi står solidarisk sammen med The Freedom Theatre for at teateret kan fortsette sitt arbeid. Kunsten er en av de viktigste identitetsbærerne i ethvert samfunn. Våre tanker går til kollegaer og familie som har det svært vanskelig.»

Ahmed Tobasi 1

Ahmed Tobasi
(Foto: Vibeke Harper)

Ahmed Tobasi Foto Vibeke Harper

Ahmed Tobasi, The Freedom Theatre
(Foto: Vibeke Harper)

The Freedom Theatre1

The Freedom Theatre
(Foto: Vibeke Harper)

Einat Weizman 1

Einat Weizman
(Foto: Vibeke Harper)

Okkupasjonens Fanger 2020

Ettersnakk, Okkupasjonens fanger: Basel Gattas
Einat Weizman og Marius Kolbenstvedt
(Foto: Torunn Eikanger)

Solidaritet2

(Foto: Vibeke Harper)

Solidaritet1

(Foto: Vibeke Harper)

Dramatikerforbundets solidaritetsstipend er på kr 50 000 og kan gå til organisasjoner, prosjekter eller enkeltpersoner som av politiske grunner ikke kan oppholde seg i sitt hjemland, evt. som oppholder seg i sitt hjemland, men under politisk vanskelige forhold. Stipendet tildeles av Dramatikerforbundets styre.

Det er Vibeke Harper og Marius Kolbenstvedt fra Motforestillinger som nominerte både Tobasi og Weizman til mottakere av Solidaritetsstipendet.