Vi har ledig stilling som generalsekretær

Våre dramatikere og manusforfattere trenger et sterkt forbund med gode relasjoner og integritet i møte med bransjeendringer og et stadig mer internasjonalt miljø. Nå søker vi en leder som kan styrke arbeidet for å ivareta rettighetene og interessene til våre medlemmer.

Redaksjonen, 19.12.2023

DF generalsekretaer

Dramatikerforbundet ble stiftet i 1938, og er en landsomfattende fag- og interesseorganisasjon for over 600 forfattere som skriver for scene, film, TV, radio og spill. Forbundets formål er å ivareta og fremme norske dramatikeres og manusforfatteres kunstneriske og økonomiske interesser, samt styrke opphavsretten og være et sosialt og faglig samlingssted. Som LO-forbund sørger vi for et mer forutsigbart arbeidsliv for dramatikere og manusforfattere.

Som generalsekretær blir du organisasjonens øverste administrative leder, med ansvar for å sikre at drift og utvikling samsvarer med organisasjonens visjon, strategi, planer og budsjett. Dette inkluderer å fremme god samhandling internt i organisasjonen, ivareta medlemmenes interesser og jobbe godt mot våre samarbeidspartnere, herunder LO.

Generalsekretær har det overordnede ansvaret for å lede og utvikle sekretariatet med fire ansatte. Du vil ha tett dialog med valgt styreleder og nestleder, som begge er arbeidende verv. Du vil også jobbe tett mot styret og medlemmene.

Kompetanse, erfaring og egenskaper

Vi ser etter en leder som er strategisk og har et ønske om å styrke Dramatikerforbundets posisjon. For å lykkes i rollen er det avgjørende å ha god rolleforståelse, og evne til å motivere. Du har personlig integritet, kommuniserer godt både på norsk og engelsk, og evner å skape og opprettholde gode relasjoner.

Av bakgrunn har du relevant høyere utdanning og ledererfaring, samt kompetanse i organisasjonsutvikling og gjerne erfaring med digitaliseringsprosesser. Kjennskap til politiske prosesser og organisasjonsliv er viktig, og du må være strukturert og ha god økonomisk forståelse. En vesentlig kvalifikasjon er også evnen og viljen til å fremforhandle gode avtaler som sikrer våre medlemmers interesser på en best mulig måte. Det er en fordel om du har erfaring fra kultursektoren og kompetanse på styrearbeid. Det samme gjelder interesse og forståelse for norsk dramatikk, teater, filmer og TV-serier.

Vi tilbyr

Som generalsekretær i Dramatikerforbundet får du en spennende og utfordrende rolle, med et sterkt potensial for vekst og utvikling, både personlig og for en hel bransje. Vi har engasjerte og dedikerte medlemmer, tillitsvalgte og ansatte, og et spennende arbeidsmiljø samlokalisert med de øvrige skjønnlitterære skribentforeningene, sentralt lokalisert i Oslo.

Generalsekretær rapporterer til sentralstyret og ansettes på åremål i fire år, med mulighet for forlengelse i ytterligere fire år.

Ønsker du en uforpliktende samtale om stillingen, ta gjerne kontakt med våre rekrutteringsrådgivere hos Hodejegerne AS, Åshild Mathisen, tlf.: 930 27 788, Åsta Braathen, tlf.: 989 01 025 eller Anette Myhre Vincendeau, tlf.: 975 37 455.

Søknader vurderes fortløpende, søk gjerne i god tid før fristen 22. januar 2024.

Mer info og lenker til søknadskjema på hodejegerne.no >>