Felleseuropeiske retningslinjer for kreditering i dramaserier

Federation of screenwriters in Europe (FSE) publiserer retningslinjer for krediteringene Created by, Head Writer/Lead Writer og Written by.

Redaksjonen, 18.12.2023

FSE recommendations on credits 2023 01
Vi ser stort behov for en felles standard for manuskreditering i Europa, og som tydelig definerer og forsvarer manusforfatternes posisjon i tv-serier opp mot andre faggrupper som krediteres for manus uten å være forfattere.

Det sier nestleder i Dramatikerforbundet, Øyvind Stålen.

Behovet for harmoniserte krediteringsregler vokser etter hvert som dramasatsningen har spredd seg over landegrensene. En undersøkelse utført av European Audiovisual Observatory i 2022 viste at det var brukt over 100 ulike krediteringsbetegnelser for manusforfattere i Europa.

Flere av Dramatikerforbundets medlemmer skriver dramaserier som produseres eller vises utenfor Norge. Riktig kreditering er ikke bare et opphavsrettslig krav, men kan være av stor betydning for forfatterens karriere og innsalg til neste prosjekt.

Nå publiserer Dramatikerforbundet, sammen med våre europeiske søsterorganisasjoner, felles retningslinjer for kreditering i dramaserier.

Retningslinjene gjelder krediteringene Created by, Head Writer/Lead Writer, og Written by.

Det understrekes at retningslinjene bare gjelder skrivearbeid. Øvrig arbeid på produksjonen, som i økende grad utføres av manusforfattere, er ikke omtalt her.

Retningslinjene er utarbeidet av en arbeidsgruppe i FSE, bestående av representanter fra 11 europeiske land. Norge har bidratt i arbeidsgruppen ved generalsekretær Astrid Storrusten og nestleder Øyvind Stålen.