Ahmed Tobasi får Dramatikerforbundets solidaritetsstipend 2023

Solidaritetsstipendet går til den palestinske dramatikeren, skuespilleren og regissøren Ahmed Tobasi. Tildelingen skjedde under Dramatikerforbundets årsmøte lørdag 15. april.

Redaksjonen, 17.04.2023

Ahmed tobasi1

Ahmed Tobasi (Foto: Vibeke Harper)

Tobasi er kunstnerisk leder for teatret og teaterskolen The Freedom Theatre i flyktningeleiren i Jenin på Vestbredden.

The Freedom Theatre er et teater som høster stor internasjonal anerkjennelse og som har turnert mye i både Europa og USA med sine forestillinger. Debutstykket til Tobasi AND HERE I AM ble skrevet i samarbeid med Hassan Abdulrazzak og beskriver Tobasis vei fra bevæpnet frihetskjemper, via 4 år i israelsk militærfengsel og til en kulturell ikke-voldelig motstand.

I 2008 måtte Tobasi flykte fra Jenin. Han kom da til Norge og Rognan og senere til Nordic Black Theatre hvor han tok videreutdannelse. The Freedom Theatre kom under harde angrep og kunstnerisk leder Juliano Mer-Khamis ble skutt og drept på dørstokken foran teatret i 2011. Tobasi valgte da å dra tilbake til Jenin i 2013 for å holde teatret i live. Her kunne han bruke scenekunstkompetansen han hadde fått i Norge til å videreutvikle det kunstneriske arbeidet.

Teaterstykket THE REVOLUTION´S PROMISE har Tobasi skrevet i samarbeid med Zoe Lafferty og er en oppfordring til ikke-voldelig kulturell motstand på tvers av landegrenser. Stykket er lagt ut på nett slik at teatre og scenekunstnere verden over kan organisere lesninger tilpasset lokale forhold. I Norge ble stykket nylig vist i en norsk-palestinsk versjon under HUMAN internasjonale dokumantarfilmfestival i Oslo. Den var en co-produksjon mellom The Freedom Theatre og Motforestillinger, oversatt til norsk av Vibeke Harper og Marius Kolbenstvedt.

Solidaritetsstipendet vil Ahmed Tobasi bruke til å samle inn og bearbeide dokumentarisk materiale til ny scenekunst. Ahmed Tobasi er en kunstner som oppholder seg i en krigssone, og arbeider som forfulgt kunstner på liv og død, og som likevel har valgt ordet framfor geværet.

Dramatikerforbundet håper at solidaritetsstipendet vil være til stor hjelp for Tobasi og The Freedom Theatre, og ønsker med årets solidaritetsstipend å vise at vi står på kunstens og ytringsfrihetens side. Vi gratulerer Ahmed Tobasi med stipendet.

Mer informasjon og nedlastning av manuset finner du her: https://www.therevolutionspromise.com

Tobasi kunne ikke være tilstede under utdelingen 15. april, men hadde sendt en videohilsen der han takker for stipendet. Vibeke Harper og Marius Kolbenstvedt fra Motforestillinger, og som nominerte Tobasi, var tilstede for å ta imot stipendet på hans vegne.

Tobasi kunne ikke være tilstede under utdelingen 15. april, men hadde sendt en videohilsen.

Dramatikerforbundets solidaritetsstipend er på kr 50 000 og kan gå til organisasjoner, prosjekter eller enkeltpersoner som av politiske grunner ikke kan oppholde seg i sitt hjemland, evt. som oppholder seg i sitt hjemland, men under politisk vanskelige forhold.