Å være medlem

Dramatikerforbundet er kunstnerorganisasjonen for dramatikere og manusforfattere i Norge. Som medlem har du en organisasjon i ryggen som arbeider for dine kunstneriske og økonomiske rettigheter, samt et forum for å påvirke kunstnerpolitikken for deg og dine kollegaer. Dramatikerforbundet er dessuten et viktig faglig og sosialt samlingssted.

Det finnes tre typer medlemskap:

  • Ordinært
  • Hospitant
  • Student

Mer om de ulike medlemskapene under.

Dramatikerforbundet forvalter vederlagene staten betaler for at alle skal kunne ha tilgang på norsk dramatikk, enten i film, TV, radio, teater eller i bibliotekene. Dette gjør vi på vegne av alle som skriver dramatikk, også ikke-medlemmer.

Som medlem får du en rekke medlemsfordeler. Se under for en oversikt.

Medlemskap

For å kvalifisere til ordinært medlemskap, må du være profesjonell forfatter og ha skrevet og fått oppført minst et helaftens verk eller flere kortere dramatiske verk for teater, film, TV, radio eller spill. Oppføringen må være profesjonell, og forfatter må bo eller ha sitt virke i Norge, eller være norsk statsborger bosatt i utlandet.

Medlemskriteriene finner du i vedtektene §2

Det Dramatiske Råd (DDR) behandler alle søknader og gir sin innstilling til styret som gjør endelig vedtak. DDR møtes kvartalsvis i forbindelse med hver søknadsfrist.

Søknadsfrister: 15. januar, 15. mai, 15. august og 15. november.

Hospitantmedlemskap

Alle som har fullført offentlig godkjent høyere utdanning som dramatiker kan søke om å bli hospitantmedlem.

Fullstendige medlemskriterier finner du i vedtektene §2

Søknadsfrister: 15. januar, 15. mai, 15. august og 15. november.

Studentmedlemskap

Studerer du ved godkjent institusjon som gir høyere utdannelse som dramatiker, kan du søke studentmedlemskap. Studenter betaler ikke medlemskontingent, men en obligatorisk innboforsikring på kr 350 pr. år gjennom LOfavør.

Studentmedlemskapet opphører automatisk ved avsluttede studier.

Fullstendige medlemskriterier finner du i vedtektene §2

Medlemskontingent

For 2021 er medlemskontingenten for ordinært medlemskap kr 2000,- og for hospitantmedlemskap kr 1300,-

Dramatikerforbundet er et LO-forbund, og LOfavør innboforsikring vil
være en obligatorisk del av medlemskapet i forbundet. For 2021 er premie
for innboforsikringen kr 876 og kommer i tillegg til
medlemskontingenten.

Studentmedlemmer betaler ingen medlemskontingent, men en lavere premie for innboforsikringen, kr 350 pr. år.

Medlemsfordeler

Forutsetningen for å benytte medlemsfordelene er naturligvis at medlemskontingenten er betalt.

Skrivestue, Barcelona

Dramatikerforbundets leilighet i Barcelona leies ut til medlemmer for i utgangspunktet en uke av gangen. Bestillingsskjema sendes medlemmene pr. e-post i god tid før hver søknadsfrist.

Stue mot kontor 2

Mankellhuset, Ona

I 2016 arvet Dramatikerforbundet Henning Mankells hus på Husøy/Ona. Huset er satt i stand til utleie, i første omgang for medlemmer.

Ona utsikt mot hus og hav 1024x683

For medlemmer

Her publiserer vi aktuell info for medlemmer i Dramatikerforbundet, som skjemaer etc.