Solidaritetsordningen

Navn

Beskriv situasjonen og hva du søker støtte til, herunder summen du søker dekket. Ordningen dekker i utgangspunktet kun konkrete utgifter basert på kvittering, regning eller annen dokumentasjon.

Legg ved dokumenterte utgifter som søkes dekket (kvitteringer, regninger eller annen dokumentasjon).