Vel blåst årsmøte – og sommerfest!

Lørdag 11. juni var det ekstraordinært årsmøte for Dramatikerforbundet. Mens valg ble gjennomført digitalt i mars, fortsatt under usikre pandemi-tider, ble lovforslag og andre saker flyttet til et ekstraordinært møte.

Redaksjonen, 30.06.2022

Ellisiv Lindkvist Ledelse applaus

Forbundsleder Ellisiv Lindkvist og salen klapper for et godt årsmøte (Foto: Torunn Eikanger)

For ekstraordinært årsmøte kreves ekstraordinær fest, og forbundet inviterte til en storslått sommerfest på Ekebergrestauranten fredag 10. juni. Der ble tidligere styreleder Monica Boracco feiret og takket av styret, administrasjon, samarbeidspartnere, samt hennes fire nestledere gjennom 10 års lederskap. Kontorleder Eli Bangstad ble også takket behørig for sine 25 år i forbundet, som hun rundet i 2021. Ikke minst kunne vi møtes, klemme, prates og feire medlemmene etter to tøffe pandemi-år.

Medlemmer

Ekstraordinære medlemmer på ekstraordinært årsmøte (Foto: Torunn Eikanger)

Velkommen Ellisiv husfruer Foto Tale Naess

Velkommen til sommerfest ved Ellisiv Lindkvist og kveldens husfruer Nina Wester og Mikkel Bugge (på hver sin side av Lindkvist). (Foto: Tale Næss)

Kristin B Eli B

Kristin Bjørn takket Eli Bangstad med tale og påskjønnelse for lang og tro tjeneste (Foto: Torunn Eikanger)

4nestledere

Monica Boraccos nestledere: (f.v.) Petter Rosenlund, Lene Therese Teigen, Eirk Ildahl og Geir Meum Olsen (Foto: Torunn Eikanger)

Tale Til Monica B

Monica Boracco under nestledernes tale (Foto: Torunn Eikanger)

Ellisiv L tale

Ellisiv Lindkvist taler til medlemmene på sitt aller første årsmøte som forbundsleder (Foto: Torunn Eikanger)

Astrid Storrusten

Generalsektretær Astrid Storrusten om ny lov for kollektiv forvaltning (Foto: Torunn Eikanger)

Mariken H Mari Q

Mariken Halle (t.v) takkes av Mari Qviller etter forslaget om at forbundet stiller seg bak et krav om å stoppe ny leting etter petroleum på norsk sokkel ble vedtatt. (Foto: Torunn Eikanger)

Dagen etter fest var det duket for årsmøte på Litteraturhuset.

Det nye lederskapet, Ellisiv Lindkvist (forbundsleder) og Øyvind Stålen (nestleder), samt generalsekretær Astrid Storrusten, orienterte om forbundets tilstand. I løpet av møtet ble det også redegjort særskilt om LO-medlemskapet gjennom fem år – fordeler og ulemper. Forbundsleder presenterte økonomiske og politiske gevinster og forpliktelser, etterpå ble det åpnet for diskusjon og innspill.

En viktig sak på årsmøteagendaen var implementeringen av ny lov om kollektiv forvaltning, med tilhørende vedtektsendringer og vedtak av generelle prinsipper for forvaltning av vederlag fra Kopinor og Norwaco. Loven ble presentert av generalsekretær, og styrets forslag til vedtektsendringer og generelle prinsipper ble enstemmig vedtatt. Styret fikk videre mandat til å nedsette et økonomiutvalg som skal se på forbundets handlingsregel i lys av implementeringen av den nye loven.

På årsmøtet ble det vedtatt en ny solidaritetsordning. Ordningens formål er å yte hjelp til medlemmer som kommer i en uforutsett og særskilt vanskelig økonomisk situasjon. Ordningen ble foreslått av styret, i forbindelse med saken om det avviklede pensjonstilskuddet fra Norsk Forfatter- og Oversetterfond (NFOF) som har pågått siden 2020.

Under årsmøtet ble det også fremmet forslag fra Mariken Halle om at forbundet skulle stille seg bak et krav om å stoppe ny leting etter petroleum på norsk sokkel. Flertallet stemte for at forslaget skulle behandles, og forslaget fikk flertall mot 5 avholdne stemmer. Det ble under diskusjonen foreslått at dette kan markeres i LO.