Håndtrykket og Heibergs minnestipend til Monica Boracco

Monica Boracco takkes av som forbundsleder etter ti år med Håndtrykket og Hans Heibergs minnestipend.

Redaksjonen, 30.06.2022

Monica Boracco Handtrykk Foto Lene Therese Teigen kopi

Monica Boracco ble valgt til leder i 2012 og gikk av 12. mars tidligere i år. Før hun ble leder satt hun to år i styret. Det er tilsammen 12 år med verv for forbundet. På årsmøtefesten 10. juni på Ekebergrestaruanten ble Monica behørig takket for sin lange fartstid som forbundsleder. Hennes fire(!) tidligere nestledere Petter Rosenlund, Eirik Ildahl, Lene Therese Teigen og Geir Meum Olsen sa alle noen ord til henne og takket for innsatsen. Ildahl sa at hans største bragd i Forbundet egentlig var da han satt i valgkomiteen og fikk Monica inn i styret.

Etter at nestlederne hadde talt gikk hele styret og administrasjonen opp og talene fortsatte. Nyvalgt styreleder Ellisiv Lindkvist, nestleder Øyvind Rune Stålen, styremedlem Kristin Bjørn og generalsekretær Astrid Storrusten, på vegne av administrasjonen, holdt ulike deler av takketalen. Det ble vektlagt at Monica har vært en visjonær, ambisiøs og uredd leder. En leder som har tatt tydelig grep og blant annet fått oss med i LO. En leder som har stått for solidaritet og delingskultur. Monica er også kjent for å ha en enorm arbeidskapasitet og å være tilstede på alt, til nærmest alle tider. Styreleder sa at det var derfor de nå var to som måtte erstatte henne. Det ble vektlagt fra den nye ledelsens side at det var en god organisasjon de overtok og at det var fint at Monica fortsatt skal være med som politisk rådgiver en periode.

«En æra er over – i et tiår, et decennium, har du leda Forbundet. Vi kan snakke om Boracco-tida. Kjære Monica. Tusen takk for arbeidet du har gjort for Forbundet, for oss alle i ti år» sa styreleder før hun delte ut Heibergs minnestipend og Håndtrykket.

På bakgrunn av Monicas langvarige og utrettelige arbeid for Dramatikerforbundet fikk hun Håndtrykket og Heibergs minnestipend som takk for innsatsen.

Håndtrykket

Håndtrykket tildeles personer, teatre eller institusjoner som har gjort en betydelig innsats for norsk dramatikk og for det felles beste gjennom faglig og/eller kunstnerisk arbeid. Prisen er et trykk, ‘Hun går’, laget av Ingri Egeberg. Tildeling skjer etter innstilling fra styret.

Hans Heibergs minnestipend

Til minne om Hans Heiberg har forbundet siden 1988 delt ut stipendet. Stipendet er på kr 25 000 og kan deles ut inntil to ganger pr. år til medlem med lang og god innsats for forbundet. Tildeling skjer etter innstilling fra styret.