Seminar: Hvem kommer til orde?

Sammen med Creo og LO inviterer Dramatikerforbundet til seminaret "Hvem kommer til orde?"

Redaksjonen, 31.05.2024

Illustrasjon eminar Hvem Kommer Til Orde

Heddadagene

Tid: 11. juni kl. 13:00-15:30
Sted: Det Norske Teatret, Bikuben

Påmelding >>

Er økonomisk trygghet en forutsetning for ytringsfrihet?

Hvor viktig er sosiale rettigheter og trygghet i arbeidslivet for kunstnere? Henger økonomisk trygghet og trygghet i arbeidslivet sammen med kunstnerisk ytringsfrihet? Flere kunstnere og andre som jobber som frilansere eller selvstendig næringsdrivende, kan være redd for å si ting høyt som gjør at de ikke får et neste oppdrag. Dette er et aspekt som ofte forsvinner når man snakker om ytringsfrihet.

Samtalen modereres av journalist og forfatter Linn Stalsberg.

Satireinnsalg ved Javad El Bakali aka Utlending memes.

Paneldeltakere:

Julie Lødrup – Førstesekretær i LO

Javad El Bakali – Satiriker

Christoffer Mæland – Skuespiller og musikalartist, fra Musikkteaterforum i Creo

Ellisiv Lindkvist – Forbundsleder Dramatikerforbundet

Johan H. Andresen – Eier og styreleder i Ferd

Mangfold: tar vi vare på alle estetiske uttrykk?

Ofte handler mangfold om å telle for å se at det er geografisk spredning, at begge kjønn og minoritetsbakgrunn er representert. Men finnes det rom for et estetisk mangfold? Er de som deler ut penger for like? Ser vi en endring mot et større og tydeligere fokus på mangfold også i uttrykk? Og får vi en mangefasettert og allsidig nok kunst?

Paneldeltakere:

Tani Dibasey – Scenekunstner og dramatiker

Siri Broch Johansen / Juho-Sire – Scenekunstner og dramatiker, medlem av Kulturrådet

Mariken Lauvstad – Kritiker, skribent og dramaturg

Thomas Tawala Prestø – Kunstnerisk leder i Tabanka Dance Ensemble