Ny regjeringsplattform – grunn til å feire for Dramatikerne!

I dag ble Hurdalsplattformen lagt frem med fantastiske nyheter for kulturen generelt og for norske Scenedramatikere spesielt!

Monica Boracco, 13.10.2021

Monica Boracco Foto Kristin von Hirsch 700px

Forbundsleder Monica Boracco (Foto: Kristin von Hirsch)

Arbeiderpartiet lovet oss en insentivordning for ny dramatikk – og i dag leverte de over all forventning med å legge dette inn som et eget punkt i Hurdalsplattformen. Dette vil bety at det vil ligge et økonomisk insentiv til å sette opp flere nye stykker og ikke minst vil det være en garanti for at dramatikerne får skikkelig betalt.

Nå må vi i dagene som kommer se på hvordan dette konkret kan se ut, og være på tilbudssiden for den nye kulturministeren – som etter alle solemerker heter Anette Trettebergstuen. En stor takk til henne – det er hun som har løftet dette inn i plattformen for oss!

Av andre gode nyheter i dag vil jeg fremheve satsningen på kunstnerøkonomien og fokuset på bedre rettigheter for kunstnere. Det har tidligere blitt omtalt som en kunstnerøkonomireform uten at det er formulert helt slik her.

Videre er det nedfelt at man skal øke produksjonsmidlene til norsk film, noe som er gode nyheter for film og tv-manusforfattere.

Og ikke minst – Kulturbudsjettet skal få en opptrapping til 1% av statsbudsjettet!

Dette og mye mer kan du lese om her >>