Endring i vilkår på LOfavørs innboforsikring

1. januar 2022 kommer det vilkårsendringer på innboforsikringen, som du bør få med deg.

Redaksjonen, 13.10.2021

Logo L Ofavor

LOfavør har opprettet en egen side som informerer om alle endringene: https://www.lofavor.no/innbo