Kulturbudsjettet 2022

Kulturbudsjettet som ble lagt frem av den avtroppende regjeringen i dag kan godt beskrives som en videreføring uten store overraskelser, men dansekunstnerne er blant budsjettvinnerne.

Redaksjonen, 12.10.2021

Prop1 S 22

Som oppfølging av scenekunststrategien ønsker den avtroppende regjeringen å styrke scenekunsten med 25 mill. kroner. Av dette foreslås 15 mill. kroner over statsbudsjettet i 2022 til en satsing som omfatter turnénettverket Dansenett Norge, aktiviteten til Det Norske Teatret på Rommen Scene, Turnéteatret i Trøndelag, og den regionale opera- og musikkteatervirksomheten. Satsingen omfatter også de regionale kompetansesentrene for dans.

I budsjettet legges det også opp til en tettere binding mellom det frie scenekunstfeltet og institusjonsteatrene, blant annet til større grad av samarbeid mellom de offentlig finansierte institusjonene, visningsstedene og scenekunstnere i det frie feltet når det gjelder utvikling, produksjon og formidling av profesjonell scenekunst. Det er lagt vekt på å stimulere til mer mangfold og representativitet på scenekunstområdet.

Regjeringen foreslår å bevilge 29 millioner kroner mer til dataspill og film i 2022. For dataspillfeltet betyr dette en bevilgningsøkning på 8 mill. kroner til filmfondet som er forbeholdt utvikling av dataspill fram til produksjon og formidling.

Det er satt av 6,6 mill. kroner til etablering av 20 nye kunstnerstipend. Arbeiderpartiet har allerede pekt på behovet for 100 nye kunstnerstipend, så det knytter seg spenning til hvilke endringer den nye regjeringen vil foreta i tilleggsproposisjonen som legges frem 10. november.

Her finner du kulturbudsjettet (Prop. 1 S): https://www.regjeringen.no/con...