En stor dag for norsk dramatikk

Søndag 10. desember mottar Jon Fosse Nobelprisen i litteratur.

Redaksjonen, 08.12.2023

Jon Fosse nobel2
– Og det som greip meg då eg for første gong såg noko eg hadde skrive framført på ein scene, ja det var nettopp det motsette av einsemd, det var fellesskap, ja å skapa kunst gjennom å dela kunst – og det gav meg ein stor glad tryggleik. (Jon Fosse)

Se Jon Fosses Nobelforedrag Eit taust språk her:

Jon Fosse nobel2

Jon Fosses Nobelforedrag den 7. desember 2023
(Svenska Akademien)