Astrid Storrusten går av som generalsekretær

Astrid Storrusten går av som generalsekretær etter snart 4 år i Dramatikerforbundet, og begynner som jurist i Aschehoug Utdanning fra 1. mars.

Redaksjonen, 20.11.2023

Astrid H Storrusten Foto Kristinvon Hirsch fspalten

Astrid Hamran Storrusten, generalsekretær (Foto: Kristin von Hirsch)

Astrid kom til forbundet fra advokatfirmaet Wikborg Rein og satte raskt sitt preg på forbundet med sin kunnskap og store arbeidskapasitet. Hun er jurist med spesialkompetanse innen opphavsrett, kunstig intelligens og teknologi, og har vært svært viktig for Forbundet i den tiden hun har vært her. Astrid ble først ansatt som juridisk rådgiver i 2020 og overtok som generalsekretær i starten av 2022. Alltid saklig og konstruktiv har hun vært helt uvurderlig i forhandlingene av de nye rammeavtalene med Spekter og Virke Produsentforeningen, og hadde dessuten ansvar for voldgiftssaken i 2021. Som generalsekretær har hun med entusiasme igangsatt og gjennomført store digitale løft som vil bli sentrale for et effektivt og robust forbund i fremtiden.

- Jeg er takknemlig for alt jeg har fått gjøre i disse årene og for alle de fantastiske menneskene, ikke minst medlemmene, jeg har møtt. Forbundet har hatt en enorm utvikling mens jeg har vært her, og jeg har stor tro på at det er rustet for å håndtere fremtidens utfordringer, sier Astrid Storrusten.

Forbundsleder Ellisiv Lindkvist sier:

- Vi er veldig lei oss over å miste en ressurs som Astrid Storrusten. Hun har lagt ned en formidabel innsats for forbundet og vi er alle veldig godt fornøyd med henne. Hun innehar stor fagkunnskap, er strukturert og samarbeider godt. Vi ønsker å takke Astrid for alt hun har klart å gjøre for forbundet, den relativt korte tida hun har vært her. Aschehoug er heldige som får henne!

Styret er i gang med å rekruttere Astrids etterfølger.