NY UTLYSNING: Kompensasjonsordningen for dramatikere

Vi gjennomfører en siste søknadsrunde! Fristen for å søke om kompensasjon for tapt inntekt som følge av smitteverntiltak i perioden 8. desember 2021 - 12. februar 2022, er 18. november.

Redaksjonen, 02.11.2022

Komp Ordning2022

Tilskuddet skal brukes til å kompensere for dramatikeres/manusforfatteres dokumenterbare tapte inntekter som følge av avlyste og publikumsbegrensede forestillinger i Norge, uavhengig av medlemskap i Dramatikerforbundet eller annen interesseorganisasjon.

Mottakerne er dramatikere som bor og hovedsakelig har sitt virke i Norge, og som har tap av inntekter som følge av COVID-19-relaterte smitteverntiltak i perioden 8. desember 2021 til 12. februar 2022. Tilskuddet skal forvaltes av Dramatikerforbundet. Kompensasjonen må knyttes til:

  • avlysninger
  • antall publikummere
  • avtalefestet royaltysats

Dokumenterbare tap av inntekt kan kompenseres med opp til 70 prosent.

Tilskuddsbrev fra Kulturdepartementet