Digitalt medlemsmøte: AMT-direktivet

Implementeringen av AMT-direktivet i Norge er en av de mer viktige filmpolitiske hendelser på lang tid.

Redaksjonen, 02.11.2022

Medlemsmoete NFR NDF AMT direktivet
TID OG STED:
Mandag 7. november 2022, kl. 20:00
Møtelenke sendes på epost

Innføring av medfinansiering fra strømmertjenestene vil kunne sikre mer forutsigbarhet når det gjelder omsetningen i norsk audiovisuell bransje og vi inviterer til et medlemsmøte der de som har jobbet med AMT-direktivet i lang tid gjennom forbundsarbeid i NFR, Marianne Kleven, Dramatikerforbundet, Monica Boracco og NFF, Elisabeth Sjåstad, får presentere historikk på prosessen frem til høringen og også gi en innsikt i de mulighetene departementet har lagt på bordet i høringen. Vi vil også få høre fra lederen av FERA (Den Europeiske regiforeningen), Pauline Durrand-Vialle om hvordan enkelte andre land i EU/EØS har implementert direktivet og vi vil gi rom for spørsmål og svar.

Velkommen til digitalt medlemsmøte som arrangeres i samarbeid med Dramatikerforbundet, mandag 7. november klokken 20.00.

For de som ønsker mer info i forkant kan du finne høringsnotatet på regjeringen.no>> (Høringen er omfattende, og vi vil i møtet fokusere på innføringen av krav om at tilbydere av audiovisuelle medietjenester skal bidra finansielt i produksjon av audiovisuelle verk s. 97 - 122.)