Kompensasjonsordningen for dramatikere

Gjelder tap av inntekt som følge av covid19-relaterte smitteverntiltak i perioden 8. desember 2021 til 12. februar 2022.

Søknadsfrist: 18. november 2022

Jeg bor og/eller har mitt hovedsaklige dramatiske virke i Norge *

Dokumentasjon kan bestå i en avtale med, eller erklæring fra produsent, offentliggjorte spilleplaner, annonserte forestillinger m.m. Er du selv produsent kan dokumentasjonen f.eks. være å vise til spillestøtte fra Kulturrådet eller annen instans, kontrakt som er gjort med skuespillere eller spillestedet, reklamemateriell hvor annonserte datoer for forestillingen eller annet som viser planlagte forestillinger.

Om klage: Kulturdepartementet har ikke ved tildeling av dette tilskuddet delegert Dramatikerforbundet offentlig myndighet etter forvaltningsloven. Det innebærer bl.a. at avgjørelser om tildeling ikke vil være enkeltvedtak etter forvaltningsloven og reglene om klage kommer ikke til anvendelse.

Har du mottatt offentlig støtte i årene 2019, 2020 eller 2021 må du oppgi dette. Offentlig støtte kan bl.a. være stipend fra kommune/fylkeskommune, støtte via Kulturrådet inkl. Statens kunstnerstipend m.m. Kunstnerorganisasjoners stipendordninger. Dramatikerforbundet er pålagt å innhente denne informasjonen. Feil i rapportering kan medføre at mottaker må betale tilbake overskytende tilskudd.

Har du ytterligere informasjon vedørende søknaden kan du skrive den her