Kompensasjonsordningen for dramatikere

Gjelder tap av inntekt som følge av covid19-relaterte smitteverntiltak i perioden 8. desember 2021 til 12. februar 2022.

Skjemaet er ikke lenger tilgjengelig.