Innspillseminar om hets og trakassering av kunstnere

Hets og trakassering skader enkeltmennesker, hindrer fri utøvelse av kunst og innskrenker ytringsfriheten! Onsdag 23. juni 2021 inviterer Norske Dansekunstnere til et åpent innspillseminar om hets og trakassering av kunstnere.

Redaksjonen, 17.06.2021

Norske Dansekunstnere, illustrasjon

Innspillseminaret skal belyse og sette fokus på hets og trakassering av kunstnere. Hva er status? Har vi den fulle oversikten over hets og hatefulle ytringer som kunstnere utsettes for? Hvilke retoriske grep brukes mot kunstnere i det offentlige ordskiftet? Hva kan vi gjøre for å motvirke at hets og hatefulle ytringer kan skje? Hva er konsekvensene av hets og trakassering av kunstnere?

Gjennom innspillseminaret ønsker vi også å belyse andre årsaker til at kunstneres ytringsrom og kunstneriske frihet innskrenkes. Hvilke særlige utfordringer opplever f. eks. minoriteter på scenekunstfeltet? Hvilken rolle ønsker vi at Kulturdepartementet, Kulturrådet og andre offentlige organer skal spille her?

Vi oppfordrer alle kunst- og kulturarbeidere til å melde seg på. Fortell oss hvor skoen trykker, kom med informasjon om hva, hvor og hvordan det skjer. Kom med innspill til hvordan vi kan ta veien videre. Som kunstfelt må vi stå sammen om dette. Bli med og bidra med ditt innspill!

Innspillseminaret gjennomføres onsdag 23. juni 2021 fra klokken 11.00 - til alle påmeldte har fått fremført sitt innspill. Det er et digitalt møte, møtelenke kommer i god tid før møtet starter.

Alle påmeldte deltakere vil bli gitt 3 minutters taletid.

Deltakere som selv ikke har mulighet til å stille kan sende inn forhåndsinnspilt innlegg á maks 3 minutter. Dette må sendes til kontakt@norskedansekunstnere.no senest 22. juni 2021 klokken 12.00.

Påmelding skjer her, og senest innen 22. juni 2021 klokken 16.00:

https://no.surveymonkey.com/r/...

Vi ber alle sende inn sine muntlige innspill skriftlig til kontakt@norskedansekunstnere.no senest 22. juni 2021 klokken 16.00.