Støtteerklæring til Norske Dansekunstnere

Flere kunstnere trakk seg eller takket nei til å delta i innspillmøtet som fant sted 23. juni 2021 under Kulturytring Drammen, og ytringsfrihetskommisjonens medlem Begard Reza trakk seg fra kommisjonen samme dag. Vi anmoder Ytringsfrihetskommisjonen om å ta dette på ytterste alvor.

Redaksjonen, 26.06.2021

Ytringsfrihetskommisjonen bilde Foto Medietilsynet

Medlemmene av Ytringsfrihetskommisjonen ledes av Kjersti Stavrum. Foto: Medietilsynet

Ytringsfrihetskommisjonen skal undersøke ytringsfriheten for kunstnere og foreslå tiltak for å sikre og fremme kunstnerisk ytringsfrihet.

Rapporten «Kunstnere vurderer ytringsfrihet — 2020» (Tore Slaatta og Hanne M. Okstad), som bl.a. baserer seg på tilbakemeldinger fra enkeltkunstnere, omtaler økt konflikt rundt kunstens verdi og status i det norske samfunnet, at det følger mer trusler, vold og trakassering enn før med det å være kunstner, og at kunstnere ofte opplever å stå alene i slike krevende situasjoner. Rapporten påpeker at staten av mange ses som en garantist for kunstneres ytringsfrihet i Norge. Som det kommer frem av rapporten, mener en stor andel av aktørene på scenekunstfeltet at ytringsfriheten ikke er godt beskyttet; Kun 61% av de spurte scenekunstnerne svarer at de mener ytringsfriheten er tilstrekkelig beskyttet på deres område.

De undertegnende organisasjonene stiller seg spørrende til den praksis og håndtering ytringsfrihetskommisjonen har utøvet overfor flere utsatte kunstnere.

Ytringsfrihetskommisjonen skal gjennom arbeidet sikre et inkluderende, trygt og mangfoldig kunnskapsgrunnlag, og legge til rette for innspillmøter o.l. som ivaretar alle stemmer. I denne forbindelse stiller de undertegnende organisasjonene seg spørrende til den praksis og håndtering ytringsfrihetskommisjonen har utøvet overfor flere utsatte kunstnere. Flere kunstnere trakk seg eller takket nei til å delta i innspillsmøtet som fant sted 23. juni 2021 under Kulturytring Drammen, og ytringsfrihetskommisjonens medlem Begard Reza trakk seg fra kommisjonen samme dag. Vi anmoder Ytringsfrihetskommisjonen om å ta dette på ytterste alvor.

Disse organisasjonene stiller seg med dette solidarisk med Norske Dansekunstneres på bakgrunn av deres arbeid for å belyse disse utfordringene. Ytringsklimaet som har utviklet seg rundt kunstnere som bor og virker i Norge har de siste årene blitt hardere og av mer angripende i karakter. Dette er noe Ytringsfrihetskommisjonen må adressere og ta på alvor.

Kunstnerorganisasjonene som stiller seg bak denne uttalelsen er:

Norske Billedkunstnere ved styreleder Ruben Steinum
Norske Dramatikeres Forbund ved forbundsleder Monica Boracco
Norske Kunsthåndverkere ved styreleder Hanne Øverland
Forbundet Frie Fotografer ved styreleder Thale Fastvold
Grafill ved daglig leder Lene Renneflott
Den Norske Forfatterforening ved leder Heidi Marie Kriznik
Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere ved leder Alexander Løken
Norsk Oversetterforening ved foreningsleder Hilde Lyng
GramArt ved daglig leder Marius Øvrebø-Engebøen
Creo ved forbundsleder Hans Ole Rian
Norsk Komponistforening ved styreleder Jørgen Karlstrøm
NOPA - Norsk forening for komponister og tekstforfattere ved styreleder Ole Henrik Antonsen
Norsk Skuespillerforbund ved forbundsleder Knut Alfsen
Norsk Filmforbund ved forbundsleder Elisabeth O. Sjaastad
Norske Filmregissører ved forbundsleder Marianne Kleven