Ibsenprisen 2023: De nominerte

Monica Isakstuen, Arne Lygre og Frode Grytten er nominert til den nasjonale Ibsenprisen 2023. Torsdag 23. mars offentliggjøres vinneren under et åpent arrangement på Ibsenhuset i Skien.

Redaksjonen, 01.03.2023

Ibsenprisen2023 nominerte

Monica Isakstuen (Foto: Tine Poppe), Arne Lygre (Foto: Marika Enstad) og Frode Grytten (Foto: Linn Heidi Stokkedal)

Her er juryens begrunnelse for de tre dramatiske tekstene de har nominert til årets Ibsenpris:

Dette er ikke oss, Monica Isakstuen

Urpremiere 26.januar 2022, Den Nationale Scene, Teaterkjelleren

Dette er ikke oss handler om en tilsynelatende vanlig hverdag i en familie der Min Mor, Min Far, Min Søster og Min Bror utforsker spørsmål om hvem de er, hvem de er i forhold til hverandre og hva som har hendt dem. Fornemmelsen av at en stor ulykke har skjedd eller skal til å skje, pulserer mellom linjene og gir teksten en nagende uro. Karakterene uttrykker både avsky og kjærlighet til hverandre, noe som skaper smertepunkter, underfundig humor og stor dybde. Teksten maner frem en uvanlig familiedynamikk med overraskende dramaturgiske vendinger, som likevel oppleves gjenkjennelige og relevante. Dette er ikke oss er en egenartet og formsterk tekst om tap og sorg, og om virkelighetens kår i nære relasjoner. Den skaper et åpent og lekent rom i et landskap der risikoen for katastrofe hele tiden er til stede.

Tid for glede, Arne Lygre

Urpremiere: 29.januar 2022, Det norske teatret

Arne Lygres Tid for glede tar oss inn i et landskap befolket med mennesker som deler sin livserfaring, sine lengsler, sorger og bekymringer. Tid for glede er en formfullendt tekst som løper uanstrengt mellom et mylder av karakterer og relasjoner. Den er breddfull av livserfaring og mellommenneskelig dybde og den overrasker og underholder fra begynnelse til slutt. Karakterenes introduksjon av seg selv skaper et utvidet perspektiv på deres plass i stykkets sammenheng, og samtidig gir den nærhet til tilskueren; vi formes ikke bare av den vi er, men i like stor grad av vår relasjon til andre. Stykket kretser med sine finurlige overganger rundt meningen med livet og viktigheten av det, men først og fremst lar det menneskene finne gleden i tilværelsen, selv bak den største ulykke. Lygre minner oss med denne teksten på at vi kan velge gleden inn i livet.

Inn frå regnet, Frode Grytten

Urpremiere: 17.september 2022, Det norske teatret

Frode Gryttens Inn frå regnet er et intenst familiedrama som foregår i et lite samfunn der en flom har herjet og ødelagt store deler av bygda, blant annet familien Svendsens hus. På overflaten blir vi kjent med familiemedlemmene, og deres relasjoner blir avkledd i tilsynelatende hverdagslige samtaler. I bunnen skjuler den livslange kjærligheten seg, og redselen for å miste den man elsker. Teksten er konsis, replikkene kjappe og dialogen veksler elegant og lett mellom bitende alvor og befriende humor. Inn frå regnet er simpelthen et svært godt dramatisk håndverk som trekker linjer mellom storsamfunnet og enkeltmennesket på mesterlig vis. Med sjeldent god innsikt i både symbolikk og medmenneskelighet lokker Grytten oss inn i store følelser, og samtidig inn i stillheten etter stormen.

Årets jury har bestått av:

  • Norsk kritikerlag: Rania H. Broud (juryleder)
  • Norsk teaterlederforum: Nora Evensen
  • Norsk dramaturgforum: Marianne Sævig
  • Regiforbundet: Simone Thiis
  • KHIO: Jesper Halle
  • Skien kommune v/Teater Ibsen: Bo Anders Sundstedt
Kilde: Pressemelding fra den nasjonale Ibsenprisen