Kunstnerforbund mot oljeleting

En invitasjon til samtale på Vega Scene 7. mars kl. 18

Mariken Halle, 28.02.2023

Mariken Halle

Mariken Halle (Foto: Privat)

I fjor vår tok filmskaper Thomas Østbye initiativ til å få fagforbundene på kunstfeltet til å ta stilling til norsk oljeleting, noe flere andre fagorganisasjoner som f.eks. Handel og kontor og Fagforbundet har gjort.

Han løftet saken på årsmøtet til Norske Filmregissører og 18. mai stemte medlemmene i NFR for følgende uttalelse:

Forbundet krever at all ny leting etter petroleum på norsk sokkel stanses umiddelbart.

Begrunnelse:

FNs klimapanel, samt flere institusjoner som blant andre OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) og IEA (Det internasjonale energibyrået) påpeker at all utvinning av nye petroleumsforekomster er i strid med Parisavtalen.

Det er allerede påvist syv ganger større forekomster av fossilt brennstoff enn det kan brennes dersom Parisavtalen skal overholdes. Felt som åpnes nå vil utvinnes om 10-15 år, og utvinningen kan vare i flere tiår.

En eskalerende klimakrise vil slå ned i alle deler av samfunnet og er viktig for alle forbund å ta stilling til. Det vil slå først og hardest på dem med minst ressurser og minst historisk skyld i situasjonen. For Norske Filmregissører handler dette både om å verne nåværende og fremtidige medlemmer og om å vise global solidaritet.

Jeg løftet saken på årsmøtet til Dramatikerforbundet den 11. juni i fjor, og også der stemte medlemmene for å kreve umiddelbar stans av leting etter ny olje på norsk sokkel.

Siden dette har også CREO gått inn for å stanse oljeleting med følgende begrunnelse:

Creo skal være pådrivere i LOs grønne omstilling og at Norge tar vårt nasjonale miljøansvar. Norge må kutte klimagassutslippene i tråd med Parisavtalen. Dette må bety at oljenæringen må avslutte letingen etter olje og gass og konvertere den interne kompetansen i næringen til grønn satsing for å sikre rask og rettferdig omstilling til fornybare og bærekraftige næringer.

Og flere kunstnerforbund vil løfte saken på årsmøter denne våren.

Tirsdag 7. mars kl. 18 på Vega Scene inviterer Filmbyrået Jack (som både jeg og Thomas Østbye er med i) og HUMAN filmfestival til en samtale om kunstnerforbundenes rolle i møte med klimakrisen.

Samtalen vil bli todelt; først en panelsamtale som går inn i det mer prinsipielle rundt hva fagforbund kan og bør ta stilling til med Ida Madsen Følling (Norske Billedkunstnere), Simon Stranger (forfatter), Marte Wulff (musiker) og Thomas Østbye (Norske Filmregissører) moderert av Andreas Ytterstad (Professor ved OsloMet).

Så en mer åpen erfaringsdeling på tvers av kunstfelt.

Alle medlemmer i Dramatikerforbundet, uansett hva man mener om saken, er veldig velkommen!

Kunstnerforbund mot oljeleting

Tirsdag 7. mars kl. 18

Salongen på Vega Scene

GRATIS INNGANG – bare å møte opp

INFO HER: https://humanfilm.no/arrangeme...

Facebook her: https://www.facebook.com/event...