Dramatikerforbundet står sammen med WGA

De amerikanske manusforfatterne streiker fortsatt. Motparten er studioene, som nå inkluderer de internasjonale strømmegigantene. Dette er aktører som for alvor har etablert seg over hele verden de siste årene, ikke minst i Norge.

Redaksjonen, 13.06.2023

Solidarity writers web

Forholdet mellom manusforfattere og studioer har alltid vært konfliktfylt, men man har samtidig hatt en erkjennelse av at man er gjensidig avhengige av hverandre. Selskaper som Netflix og Amazon er imidlertid ikke så mye filmstudioer som de er tech-bedrifter. De regner manusforfatterne som en kostnad i regnskapet, og glemmer at gode manus er grunnlaget for godt innhold. Den amerikanske fagforeningen Writers Guild of America er nesten helt uvirkelig sterk etter vår standard, likevel ser vi at de har problemer med å få studioene med på rimelig betaling og vilkår for arbeid og ansettelse. Om WGA ikke klarer det, hva skal vi andre stille opp med?

Det aller viktigste våpenet WGA har i verktøykassa er samhold og solidaritet. Når alle medlemmene deres slutter opp om streiken, er de sterke. I løpet av den pågående konflikten har de fått støtte fra andre fagforbund i en grad man knapt har sett maken til tidligere. Derfor regnes denne streiken for å være historisk effektiv. Nå som selskaper som Netflix og Amazon er med i WGAs motpart, AMPTP, er problemstillingen global, mer enn noen gang tidligere.

Den kampen WGA tar mot de globale tjenestene er kampen for oss alle, og Dramatikerforbundet gir sin fulle støtte. Det er det vi og mange andre manusforbund over hele verden gjør i dag, 14. juni. Vi støtter WGA, og vi står sammen.

* * *