Rammeavtalen for dramaserier er signert

Rammeavtalen for dramaserier mellom Dramatikerforbundet og Virke Produsentforeningen ble signert 12. juni.

Redaksjonen, 13.06.2023

Signeringsbilde rammeavtale Virke DF kopi

Signerer avtalen: Øyvind Stålen, nestleder i Dramatikerforbundet og Åse Kringstad, leder i Produsentforeningen Virke (Foto: Astrid H. Storrusten)

Virke Produsentforeningen og Dramatikerforbundet er enige om en ny rammeavtale for produksjon av dramaserier. Rammeavtalen regulerer viktige prinsipper for arbeid med manus og erverv av rettigheter, og vil være et nyttig og praktisk redskap både for produsenter og manusforfattere. Partene er fornøyde med å ha funnet en modell for rettighetsbetaling som dekker alle publiseringsplattformer. Denne bransjeavtalen skal gjøre hverdagen mer forutsigbar for bransjeaktørene, og styrke samarbeidet mellom produsenter og manusforfattere.

Rammeavtalen finner du her >>

Medlemmer har mottatt en egen e-post med en forklaring av rammeavtalen i korte trekk.

Virke Produsentforeningen organiserer norske virksomheter som produserer dramaserier, spillefilm, dokumentarfilm, reklamefilm og dataspill, og har omkring 150 medlemmer.

Dramatikerforbundet organiserer dramatikere og manusforfattere som skriver for film, tv, dataspill, lyddrama og scene, og har omkring 550 medlemmer.

Kontaktpersoner:

Åse Kringstad for Virke Produsentforeningen og Øyvind Rune Stålen for Dramatikerforbundet.