Den gode arbeidsavtalen

Hvordan skape en levedyktig bransje for alle som jobber med film, serier og spill? Det er overordnet tema når Filmforbundet, Virke Produsentforeningen, Filmkraft og Dramatikerforbundet møter den audiovisuelle bransjen i Rogaland.

Redaksjonen, 28.10.2022

Filmkraft arrangement collage
Tid: 17. november kl. 10:30 - 15:00
Sted: KINOKINO, Sandnes

Program

Presentasjon av Dramatikerforbundet, Filmforbundet og Virke Produsentforeningen
Hvordan jobber vi? Og hvordan samarbeider vi?

Medlemskap i de ulike forbundene/foreningene

Kriteriene for å bli medlem
Hva koster det?
Fordeler med medlemskap
Juridisk bistand
Når kan du kontakte forbundet/foreningen og hva kan du forvente av hjelp?

Hvorfor er dette viktig og hva har du som filmarbeider krav på?

Rettigheter og plikter
Tariff og lønn
Arbeidsavtaler
Opphavsrett
Overtidsbetaling
Arbeidsmiljøloven

Velkommen til Sandnes 17. november!