Digital aksjon: #3årNAV

Akkurat nå kl. 12-14 gjennomføres en digital aksjon fra norske kunstnere mot flere departementer og komiteer på Stortinget, som nå bombanderes av eposter med vårt krav:

Redaksjonen, 15.05.2020

620x380 Aksjon Kunstnernettverket

Akkurat nå kl. 12-14 gjennomføres en digital aksjon fra norske kunstnere mot flere departementer og komiteer på Stortinget, som nå bombanderes av eposter med vårt krav: Vi krever at det legges 3 års gjennomsnittsberegning til grunn for NAVs kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende, slik som opprinnelig lovet av regjeringen. De fleste kunstnere og kulturarbeidere lever av en ujevn prosjektøkonomi som varierer fra år til år, derfor vil en 3-årig beregning gi et rettferdig grunnlag for alle.

#3årNAV #kunstnernettverket @NAV