Disse kan få LOs litteraturpris

Atle Berge, Amalie Kasin Lerstang og Lars Ove Seljestad er nominert til LOs litteraturpris som deles ut for første gang i 2020. Opprinnelig skulle prisen deles ut på arbeiderlitteraturfestivalen Jernrosa i Odda 1. mai, men vil nå bli delt ut på et arrangement på Litteraturhuset i Oslo 26. august 2020.

Redaksjonen, 19.05.2020

De Nominerte

Nominert til LOs litteraturpris: Atle Berget (Foto: Sara Berntsen), Amalie K. Lerstang (Foto: Kristine Helliesen) og Lars Ove Seljestad (Foto: Niklas Lello)

LOs litteraturpris skal øke statusen til arbeiderlitteraturen og løfte fram arbeidsfolks fortellinger. Prisen skal løfte og synliggjøre arbeiderlitteraturen, og bidra til at arbeiderlitteratur er en hedersbetegnelse. De nominerte:

Puslingar av Atle Berge (Samlaget)

Aleksander Kielland-ulykken i 1980 tar liv av 123 mennesker. Puslingar beskriver hvordan ulykken preger livet til datteren til en av de omkomne. Hvordan arbeidet er kilde til stolthet og frykt, og om hvordan skape sitt eget liv i skyggen av en tragedie.

Vårs av Amalie Kasin Lerstang (Cappelen Damm)

Industrien og arbeiderbevegelsen er bakteppet for Lerstangs dikt om oppvekst og ungdom i Notodden. Det er morsomt, allment gjenkjennelig og spesifikt geografisk om hvordan stedet og historien rundt deg former deg og aldri aldri er nøytralt.

Snøen stryk ut alle spor av Lars Ove Seljestad (Aschehoug)

I Snøen stryk ut alle spor skriver Seljestad poetisk om barndom på siden av samfunnet. Familien fungerer ikke etter at faren døde, men familien er likevel alt gutten har. En industribygd på Vestlandet er bakteppet for livet som ikke er så greit for en som plutselig står utenfor.

Juryen består av:

  • Julie Lødrup, LOs ledelse, juryleder.
  • Eystein Hanssen, forbundsleder Forfatterforbundet.
  • Monica Boracco, forbundsleder Dramatikerforbundet.
  • Mette Henriksen Aas, tidl. medlem av Fagforbundets ledelse.

Juryens sekretær er Bård Nylund, leder av LOs organisasjonsavdeling.

Samtlige finalister er nominert for et enkeltstående verk utkommet i 2018 eller 2019. Juryen vil diskutere videre frem mot utdelingen i august hvem som blir historiens første vinner av LOs litteraturpris.