Høringsinnspill

Dramatikerforbundet stilte til høring på Stortinget med sine to ledere som fordelte de tre tildelte minuttene likt mellom seg.

Redaksjonen, 26.10.2022

Ellisiv Lindkvist Oyvind Staalen web Foto Kristinvon Hirsch

Forbundsleder Ellisiv Lindkvist og nestleder Øyvind Stålen (Foto: Kristin von Hirsch)

Forbundsleder Ellisiv Lindkvist, med ansvar for scenefeltet, la all vekt på å argumentere for at insentivordningen for ny norsk dramatikk er viktig å få iverksatt. Ordningen står nedfelt i Hurdalsplattformen, men kom ikke med på årets budsjett, noe som skuffer hele teaterfeltet. Morten Gjelten fra NTO som holdt innlegg tidligere i samme bolk trakk også fram insentivordningen.

Nestleder Øyvind Rune Stålen, med ansvar for filmfeltet, argumenterte for at insentivordningen for film utvides, og flyttes til næringsdepartementet.

Ellisiv Lindkvist Oyvind Staalen Om Statsbudsjettet2023

Video: Stortinget