Den 44. Kortfilmfestivalen i Grimstad er igang!

Årets kortfilmfestival er både digital og analog. Nytt i år er at tolv utvalgte kinoer over hele landet viser konkurranseprogrammer for norsk kortfilm, dokumentar og musikkvideo i festivalperioden, 9. - 20. juni.

Redaksjonen, 09.06.2021

Kortfilmfestivalen

Kortfilmfestivalen er en viktig møteplass for unge så vel som for etablerte filmskapere og filmmiljø i Norge. Under festivalen avholdes flere ganger daglig samtaler mellom regissører, filmenes stab, produsenter, representanter for filmbransjen og publikum. For Kortfilmfestivalen er det viktig å bygge bro og overføre kompetanse mellom generasjonene som et ledd i å utvikle norsk film.

Konkurransen for internasjonal kortfilm trekker også filmskapere fra resten av verden til Grimstad og festivalen ønsker å legge til rette for at det knyttes kontakter mellom det norske og det internasjonale filmmiljøet. Kortfilmfestivalen er Norges nest eldste filmfestival og arrangeres hvert år i sørlandsidylliske Grimstad.

Program, info og billetter: https://kortfilmfestivalen.no/