INVITASJON: Open Call til norske kulturorganisasjoner og kunstnere

Kulturskolen i Ås inviterer organisasjoner og kunstnere til å delta med egne prosjekter der kunst er benyttet i bekjempelsen av hatytringer og fremmedfrykt, og betydningen av inkludering. Bidragene blir del av et større internasjonalt arrangement i Athen og et mindre i Ås i september 2021.

Redaksjonen, 10.06.2021

Aas 1 Foto Knut Werner Lindeberg Alsen

Fra et av kulturskolens prosjekter (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)

Ny deadline er 20. juni 2021 for Open Calls - Best-praksis-prosjekter.

Konkret går oppfordringen til kunst-, og kulturaktører som har deltatt med inkluderingsprosjekter rettet mot barn, unge, minoriteter, mennesker med nedsatt funksjonsevne, LHBT-er (lesbisk, homofil, transseksuell, bifil), personer med romaopprinnelse, flyktninger og migranter.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med de greske non-profitt-organisasjonene Artifactory (prosjektleder) og musikk og teatergruppen Baumstrasse. «Art & Culture vs Xenophobia» er finansiert av den greske delen av Active Citizens Fund, som er del av EØS-midlene bevilget av Island, Liechtenstein og Norge.

Kulturskolen i Ås har blitt norsk partner i det gresk-norske EØS-prosjektet «Art & Culture vs Xenophobia». Hovedmålsettingen er å styrke både greske og norske organisasjoner, kunstnere og grupper som arbeider med inkludering. Alle bidrag blir del av et tredagers arrangement i Athen 2.-4. september 2021, sammensatt av foredrag, workshops, to utstillinger, urfremføring av musikk-performance og nettverksbygging. Deler av arrangementet kommer til Ås den 24. september 2021.

Open Call: Best-praksis-prosjekter

Sammen med våre to greske partnere oppfordrer vi organisasjoner og kunstnere til å sende oss gode, gjennomførte prosjekter, såkalte «best-praksis-prosjekter» og egen kunst.

Vi søker etter prosjekter der det er benyttet kunst og kultur i bevisstgjøringen omkring fremmedfrykt, hatytringer og inkludering. Alle prosjektene danner grunnlag for en tredagers presentasjon i Athen.

Formålet er å samle inn prosjekter som kan være til inspirasjon for andre, samtidig som de som sender inn prosjekter kan finne inspirasjon hos kollegaer i både Norge og Hellas. Intensjonen er at så mange som mulig deltar, slik at vi sammen kan bidra til en forskjell i arbeidet mot utenforskap og fremmedfrykt.

Direktelink til å melde seg på: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCfRduqa9mP1fDWHF7KQ2wU5GxCXp36qAiNdz6AlXPnSWl7Q/formResponse

Mye slikt kulturarbeid er gjort bra i begge land. Men ofte blir disse prosjektene glemt. Derfor vil Kulturskolen gjennom Ås internasjonale kultursenter og våre greske partnere, bidra til å trekke så mange gode prosjekter som vi kan tilbake i lyset. Dette gjør vi for at alle vi som arbeider i grenseflaten kunst og inkludering, kan lære mer av hverandre og bli enda bedre i det vi selv gjør.

"Kunst er et sterkt virkemiddel som vi vet kan bidra til positive endringer. Det har vi sett i Ås, spesielt etter at Kulturskolen grunnla Ås internasjonale kultursenter i 2009. Det har vi sett i Hellas, etter at vi etablerte et strategisk prosjektsamarbeid i et nettverk sammensatt av Ås kommune, Kulturskolen og greske kommuner, fylker, lokale og nasjonale kulturorganisasjoner, universiteter, kunstnere, kuratorer, forskere og studenter". Dette forteller kultursjefen i Ås kommune, Alexander Krohg Plur.
Aas 2 Foto Knut Werner Lindeberg Alsen

Fra et av kulturskolens prosjekter (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)

Aas 3 Foto Knut Werner Lindeberg Alsen jpg

Fra et av kulturskolens prosjekter (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)

Aas 5 Foto Knut Werner Lindeberg Alsen

Fra et av kulturskolens prosjekter (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)

Aas 4 Foto Knut Werner Lindeberg Alsen

Fra et av kulturskolens prosjekter (Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén)

Fotoutstilling Tolerance(s)

I tillegg til «Best-praksis-prosjekter» har vi invitert kunstnere til å delta med verker til en internasjonal fotoutstilling. Til utstillingen «Tolerance(s)» ønsket vi kunstnere velkommen som jobber med fotografering eller video. Denne invitasjonen er nå lukket.

Urfremføring av bestillingverk

Som del av arrangementet i Athen blir det en urfremføring av bestillingverket «Every trip is a trip one-way”. Verket som setter fokus på fremmedfrykt og hatytringer, er en musikk-performance skapt av den greske komponisten Vassilis Mantzoukis og teaterregissør, skuespiller og sanger Martha Frintzila som leder Baumstrasse. Begge kjente kulturpersonligheter i Hellas, og som har arbeidet med dette temaet i mange år i Hellas, Europa og USA.

«Fordelene med å delta i «Art & Culture vs Xenophobia» er at man får tilgang til et større nettverk av organisasjoner og kunstmiljøer i Hellas og Norge, sammensatt av ulike sosiale og kulturelle grupper, kunstnere, offentlige og private beslutningstakere, offentlige virksomheter, lærere, forskere og studenter. Intensjonen vår er å bidra til at verden blir et litt bedre sted å være, derfor ønsker vi at så mange som mulig bidrar. Kanskje dukker det opp nye prosjektsamarbeider underveis i prosessen fram mot Athen og Ås i november". (Krohg Plur)

Sted og tidspunkt:

Athen i Hellas: 4. – 6. november 2020
Ås i Viken: 20. november 2020

Deadline:

Ny deadline er satt til 20. september 2020 for Open Calls Best-praksis-prosjekter. Alle som ønsker å delta med best-praksis-prosjekter finner invitasjonen og detaljer på prosjektets nettside. Det er ikke nødvendig å reise til Athen for å delta i prosjektet. Arrangementet blir strømmet. All relevant informasjon må skrives på engelsk: www.acvsx.gr.

Om prosjektet:

Nettside: www.acvsx.gr
Facebook: www.facebook.com/artculturevsxenophobia/
Norsk prosjektside: www.ytringskultur.no

Om Active Citizens Fund:

www.activecitizensfund.gr

Call for Best Practices:

https://www.artifactory.eu/call-for-best-practices

Open Call for Lens based Works (photography /video):

https://www.artifactory.eu/acvsxphotocallen