Dramatikerforbundet

Dramatikerforbundet ble stiftet i 1938, og er en interesseorganisasjon for forfattere som skriver for scene, film, TV, radio og spill. Forbundets formål er å ivareta og fremme norske dramatikeres og manusforfatteres kunstneriske og økonomiske interesser, samt å styrke opphavsretten, og å være et sosialt og faglig samlingssted. Dramatikerforbundet er medlem av LO. Målet med LO-medlemskapet er å sørge for et mer forutsigbart arbeidsliv for dramatikere og manusforfattere. Sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner, er Dramatikerforbundet en del av Nordisk Dramatikerunion (NDU). Forbundet er også medlem av Federation of Screenwriters in Europe (FSE).

Fagseminar Collage 2018

Fra Dramatikerforbundets fagseminar 2018 (Foto: Torunn Eikanger)

Vedtekter

Forbundets første lover ble vedtatt på den konstituerende generalforsamlingen 17. januar 1939 etter stiftelsen 19. desember 1938. Lovene har stadig vært endret siden den gang, og i 2003 vedtok årsmøtet en gjennomgang av de eksisterende lovene ved en egen lovkomité. Forslag til ny lovtekst ble fremmet og vedtatt av årsmøtet i 2004.

Administrasjonen

Besøks- og postadresse: Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo

Telefon: (+47) 22 47 89 50
E-post: post@dramatiker.no

Alle nye henvendelser om juridisk bistand skal sendes til: post.advokat@dramatiker.no.

Det må påregnes mellom 1-2 ukers behandlingstid avhengig av kapasitet.
Les Dramatikerforbundets retningslinjer for juridisk bistand

Ansatte


Fotokred: Kristin von Hirsch

Styret og utvalg

Styret og utvalg velges av forbundets generalforsamling (årsmøtet). Det innkalles til årsmøte innen 30. april hvert år.

Priser

Illustrasjon hun Gaar

‘Hun går’, et grafisk trykk av Ingri Egeberg, deles ut til en person eller organisasjon for deres innsats for norsk dramatikk. Selve prisen heter ‘Håndtrykket’, og gis av Dramatikerforbundets styre.

HÅNDTRYKKET

Håndtrykket tildeles personer, teatre eller institusjoner som har gjort en betydelig innsats for norsk dramatikk og for det felles beste gjennom faglig og/eller kunstnerisk arbeid. Prisen er et trykk, ‘Hun går’, laget av Ingri Egeberg. Tildeling skjer etter innstilling fra styret.

HANS HEIBERGS MINNESTIPEND

Til minne om Hans Heiberg har forbundet siden 1988 delt ut stipendet. Stipendet er på kr 25 000 og kan deles ut inntil to ganger pr. år til medlem med lang og god innsats for forbundet. Tildeling skjer etter innstilling fra styret.

GLEDESGLASSET

Gledesglasset blir tildelt en dramatiker med en kunstnerisk seier det siste året. Glasset er et Magnorglass med Ingri Egebergs strek.

TIMEGLASSET

Timeglasset deles ut under Kortfilmfestivalen i Grimstad til beste fiksjonsfilmmanus. Prisen er et timeglass designet av Ingri Egeberg og formgitt av Magnor Glassverk, samt et stipend på kr 15 000 og en ukes opphold på et av forbundets skrivestuer. Styret utpeker juryen. En representant fra styret eller juryen foretar utdelingen.

SOLIDARITETSTIPENDET

Solidaritetstipendet kan gå til prosjekter eller til enkeltpersoner som av politiske grunner ikke kan oppholde seg eller arbeide i sitt hjemland, eller som oppholder seg i sitt hjemland under politisk vanskelige forhold. Dramatikerforbundet setter årlig av kr 50 000 til Solidaritetstipendet.

Pressebilder

Ellisiv farger liten Foto Kristin von Hirsch 0744

Ellisiv Lindkvist, forbundsleder i Dramatikerforbundet (Foto: Kristin von Hirsch)

Last ned høyoppløselig fil ↓

Ellisiv farger liten Foto Kristin von Hirsch 0886

Ellisiv Lindkvist, forbundsleder i Dramatikerforbundet (Foto: Kristin von Hirsch)

Last ned høyoppløselig fil ↓

Oeyvind Staalen Small Foto Kristin von Hirsch

Øyvind Stålen, nestleder i Dramatikerforbundet (Foto: Kristin von Hirsch)

Last ned høyoppløselig fil ↓

Ellisiv og Øyvind 2 Foto Kristin von Hirsch 9299

Ellisiv Lindkvist (forbundsleder) og Øyvind Stålen (nestleder) i Dramatikerforbundet (Foto: Kristin von Hirsch)

Last ned høyoppløselig fil ↓

Ellisiv og Øyvind 2 Foto Kristin von Hirsch 9319

Ellisiv Lindkvist (forbundsleder) og Øyvind Stålen (nestleder) i Dramatikerforbundet (Foto: Kristin von Hirsch)

Last ned høyoppløselig fil ↓

Publikasjoner

DRAMATIKERFORBUNDETS ÅRSMELDINGER

2023, 2022

NORWEGIAN DRAMA NOW

Norwegian Drama Now utgis av Dramatikerforbundet i nært samarbeid med Dramatikkens hus. Hver utgave består av utvalgte aktuelle verk. Utgivelsene til og med 2019 er støttet av NORLA og Utenriksdepartementet.

Norwegian Drama Now 2023

Norwegian Drama Now 2019
Norwegian Drama Now 2017

Norwegian Drama Now 2016

Norwegian Drama Now 2015

Norwegian Drama Now 2013