Leder, 8. april

Sist uke gjennomførte vi en undersøkelse om de arbeidsmessige og de økonomiske konsekvensene av koronakrisen for NDFs medlemmer.

Monica Boracco, 08.04.2020

Hele 40% av de som svarte sier de har tapte inntekter og like mange svarer at de har vært i kontakt med NAV som følge av krisen.

Når i tillegg nesten 70% svarer at de har mistet oppdrag på grunn av utsatte eller avlyste prosjekter, peker det mot at antallet som får økonomiske problemer kan stige.

For å avhjelpe den økonomiske situasjonen det vi kan, har vi fremskyndet utbetaling av alle vederlag som vanligvis betales ut om høsten. Norwaco har forskuttert privatkopieringsmidlene, slik at de også kan fordeles. Vi har lagt opp en plan som følger:

Grunnstipend, uke 16 Privatkopiering, uke 17 NRK Arkiv (2018) uke 20.

I dag (8.april) kom forskriften til kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende og frilansere som LO-selvstendig kjempet igjennom. Den nye ordningen kompenserer for noe av inntektsbortfallet som selvstendig næringsdrivende og frilansere har som en følge av korona-utbruddet. Det er en forutsetning at inntektsbortfallet ikke kan dekkes av andre ordninger som gir ytelser til livsopphold. Ordningen er knyttet til tap av inntekt for personer, ikke til omsetningssvikt i virksomheter.

Ordningen vil gi selvstendige og frilansere en inntektskompensasjon på 80 prosent av beregningsgrunnlaget, fratrukket samtidig annen inntekt fra arbeid, fra og med dag 17 etter inntektsbortfall.

Skjæringspunktet settes til 12. mars, dvs. den dagen de nasjonale restriksjonene ble innført. Første mulige dag for kompensasjonsstønad blir 30. mars. Den tekniske løsningen for søknader med umiddelbar utbetaling vil være på plass i begynnelsen av mai

Vi vil selvfølgelig holde dere oppdatert når den kommer på plass og være tilgjengelige for råd og veiledning.

Monica Boracco
Forbundsleder