Kjære medlem,

Det er dag 13 med fullt Koronafokus i forbundet og i samfunnet forøvrig og i dag fikk vi vite at alle tiltak opprettholdes til over påske. 

Monica Boracco, 24.03.2020

De første kaotiske dagene gikk med til å få oversikt over konsekvenser og mulige tiltak for frilansere og selvstendige. Aldri har jeg vært mer glad for LO-medlemskapet vårt og samarbeidet med CREO der. Velferdsgodene som nå kommer frilansere og selvstendige til gode er ordninger vi har jobbet og lobbet for i mange år.

I neste omgang var det de sektorvise krisepakkene som skulle på plass. Der jobbet vi med Kunstnernettverket og sendte inn et felles innspill til Kulturdepartementet. Noen dager senere kom pakken på 300 millioner kroner som Kulturrådet skal forvalte.

Fylkeskommuner kom på banen og sa de ville utbetale honorarer til alle kontrakterte DKS-arrangement som måtte avlyses, kommuner var raske til å berolige urolige kunstnere med at de ikke ville kreve tilbake tilskudd selv om arrangementer ble avlyst.

I samarbeid med Bransjerådet for film, tv, spill, sendte vi inn 4 konkrete forslag til KUD og NFI. Pkt 4 var selvfølgelig vårt hjertebarn: En solid økning av midler til manus og prosjektutvikling for å holde bransjen i gang.

I dag kom svaret: 14 friske millioner til manus og prosjektutvikling. Fantastisk rask respons!

På Dramatikkens hus går også driften for fullt og alle dramaturger er i arbeid med litt større budsjett enn ellers grunnet avlyste verksteder.

Jeg er mektig imponert over hvor raskt alle aktører rundt oss snur seg nå. Over hvor tilpasningsdyktige folk er og hvordan spesielt kunstnere gjør seg bemerket med digital formidling.

Dramatikere er ikke til nå de som rammes hardest av denne krisen. Mange av oss fortsetter å gjøre det vi alltid gjør. Sitter alene på et kontor hjemme eller et annet sted og skriver. Vi har ikke fått melding om noen som har mistet skriveoppdrag som følge av krisen, men utsatte produksjoner og premierer kan gi økonomiske tap på sikt, spesielt for scenedramatikere. Vi følger den utviklingen nøye.

For mange av dere har det vært en dag for å feire i dag. Stipendene er delt ut og aldri har vi hatt som mange av dem som i år! Stor takk til stipendkomiteen og stort gratulerer til alle som fikk i år.

Ta vare!

Monica Boracco
Forbundsleder