Leder, 5. juni

I dag møtte jeg sammen med resten av arbeidsutvalget i Kunstnernettverket, utvalget i Statens kunstnerstipend. Der var det praktiske rundt fordelingen av de 70 friske stipendmillionene tema. Dette skjer nøyaktig 1 uke etter at KUD foreslo dette for stortinget og under to uker etter at vi spilte forslaget inn til Raja. Imponerende!

Monica Boracco, 05.06.2020

I tråd med vårt innspill har Kulturrådet blitt bedt om å legge til rette for utlysning før sommerferien og utbetaling til høsten. Det vil i praksis si at man har 3 uker på seg til å fastsette innretning på stipendene, tilpasse søknadskjemaer, koordinere med organisasjonenes respektive stipendkomiteer og lyse ut. I kunstnerorganisasjonene er vi i full gang med å kartlegge hvordan vi på en effektiv, men forsvarlig måte kan oppfylle ønsket om raske og kvalitetssikrede innstillinger.

I den siste spørreundersøkelsen vi hadde ute blant medlemmene, var det et stort antall respondenter som pekte på nettopp flere stipender som en viktig til å kjempe for. Det har vi fått til, og for alle som har tenkt til å søke er det bare å begynne å forberede seg.

Mandag starter vi forhandlinger om ny tv-dramaavtale med Virke Produsentforeningen. En moderne rammeavtale tilpasset virkelighetens arbeidsforhold vil lette trykket på forhandlingsomfanget på enkeltproduksjoner og forhåpentligvis gi noen forutsigbare rammer for både oss og produsentene.

Spekter, som er vår motpart i teateravtalen har skjøvet alle forhandlinger til høsten.

I dagens nyhetsbrev blir dere også kjent med vår nye jurist Astrid Hamran Storrusten. Hun er allerede i full gang i forbundet, og ble i går valgt inn i det nye fordelingsutvalget for privatkopiering i Norwaco, som er en viktig sektor for oss. Kulturdepartementet har innlemmet tekst og bilder (foto, billedkunst) i gruppen som skal motta vederlag, uten å legge friske midler i potten. Det borger for spenninger, og krever ekstra mye av de som skal sitte i dette utvalget.

Og når vi snakker om spenninger, tvisten med Forfatterforbundet har endelig nådd den instansen den hører hjemme i, nemlig forhandlingsutvalget for biblioteksvederlag. Der vil den få en objektiv behandling og ifølge reglementet, sendes videre til voldgift dersom partene ikke blir enige der. Det er en ende på alt.

Monica Boracco
Forbundsleder