Leder, 26. mai

Mandag 25. mai møtte jeg, sammen med andre representanter for Kunstnernettverket, kulturminister Abid Raja. Raja kalte inn KN på kort varsel for å få innspill til den neste «Koronapakken» som skal vedtas denne uken.

Monica Boracco, 26.05.2020

Kun 10,1 % av alle kunstnere som søkte Statens kunstnerstipend for 2019 fikk tilslag på søknaden.

Lederen for utvalget for Statens Kunstnerstipend uttalte i forbindelse med annonseringen av tildelingene for 2019 at «Dersom vi skal følge opp Kulturmeldingens mål om å sikre kunst av ypperste kvalitet er en styrking av stipender til kunstnerne det mest effektive tiltaket».

Statens kunstnerstipend har den desidert laveste tildelingsprosenten, og det er behov for at tildelingsprosenten økes kraftig.

Kunstnernettverket ba derfor regjeringen doble dagens stipendmidler som et fase-3 tiltak for kunstnere slik at det blir en ekstra søkerunde for stipender i 2020.

Vi ba også ministeren om å øke bevilgningene til andre tiltak som allerede er operative og som ikke fordrer nytt byråkrati eller nye ordninger.

Alle ber om mer nå. Og vi må innse at vi er en del av en lang kø av forbund, organisasjoner og institusjoner som ber om økte tilskudd. Derfor var det fint å kunne spille inn noen tiltak som ikke koster staten noe.

Som å kreve en del av inntektene fra det norske markedet fra strømmetjenestene til filmfondet. Dette har de nettopp fått på plass i Polen. Der betaler HBO, Netflix og Amazon 1,5% av sine inntekter fra det polske markedet inn til filminstituttet.

Vi ba også om at de setter fortgang i å implementere europeisk lovgivning som sikrer opphavere rett til vederlag for bruk på internett samt betaling for bruk av åndsverk i skolen (klasseromsdoktrinen).

Kulturministeren ga klare signaler om at han vil få til noe for kunstnerne nå. Han har stått i storm, kritikk og kampanjer – senest mailkampanjen der hundrevis av kunstnere og deres organisasjoner spammet innboksene i alle berørte departementer for å få på plass en mer rettferdig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende.

Denne uken sender vi ut tredje Koronaundersøkelse til alle medlemmer. Å stille de samme spørsmålene på denne måten en gang i måneden gir oss verdifull kunnskap og oversikt over hvordan konsekvensene av krisen utvikler seg. Takk til alle som tar seg tid til å delta.

Monica Boracco