Leder, 24. april

Den siste uken har det gått en kule varmt rundt kulturminister Raja.  Kunstnernettverket startet ballet med et debattinnlegg ført i pennen av undertegnede. Etter fem uker med koronakrise hadde det – og har fortsatt ikke – kommet noe som helst fra Abid Raja som tilsier at han er interessert i å høre hverken kunstnernes perspektiv, behov, ideer eller bekymringer.

Monica Boracco, 24.04.2020

Når han uttaler seg offentlig om kunstnere er det på en mytoman måte som ingen kjenner seg igjen i. Jeg og de fleste andre ledere av kunstner-organisasjoner er sjokkert og skuffet over at det ikke har kommet ett eneste tiltak som er øremerket kunstnere. Det vi har fått er det LO som har kjempet frem i et annent departement, nemlig finans. – Og ordningen, ja den forvaltes av NAV og er enda ikke operativ til forskjell fra ordninger for aksjeselskaper som er i full gang. En tydelig prioritering.

Mitt budskap til Raja da bransjerådet for film endelig fikk et møte denne uken, var at han MÅ komme med tiltak rettet mot kunstnere og han må ta imot innspill fra dem det gjelder på hva og hvordan. Kunstnere er – med noen hederlige unntak – den mest lavtlønte gruppen i samfunnet. Sårbar for svingninger og ofte uten økonomisk buffer. At de skal være de siste som får penger engang uti juni – ja det er ikke greit! Vi ba også om at KUD kompenserte NFI for ekstrautgiftene ved å redde påbegynte produksjoner. Det fikk vi overhodet ikke gehør for. Tvert imot sa han at vi som andre bransjer ville få stimuleringspakker «når den tid kommer».

I en duell mot Anette Trettebergstuen denne uken, kom det frem at Raja faktisk mener at Kulturfeltet ikke skal ha noen særbehandling, og med det var inntrykket av en minister som har forlatt bygningen komplett.

Lyset i mørket må være at terskelen SKAL være veldig lav for å søke sosialhjelp nå. Det er absolutt ingen skam i det, og grunnen til at mange nå gjør det er at myndighetene ikke har fått kriseordningene på plass enda. Det skal være enkelt å søke og enkelt å få på konto. Jeg oppfordrer alle som har fått problemer nå og som venter på kompensasjonsordningen til å gjøre dét.

Som varslet, kommer vi til å ha månedlige korte spørreundersøkelser med de samme spørsmålene hver gang, for å følge utviklingen i medlemsmassen. Vi håper alle som svarte sist gjør det igjen, så vi lykkes med det.

Siden påske har vi utbetalt både NDF-vederlag og privatkopieringsvederlag. Etter responsen å dømme traff det fint! Vi har ikke flere vederlagsmidler å dele ut, men styret har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på andre arbeids og inntektsmuligheter for dramatikere i Koronaens tid.

Vi vet at noen teatre planlegger å gjenoppta driften selv om publikum ikke får lov til å komme. Vi vet at flere film og tv-produsenter har satt hjulene i gang ved hjelp av retningslinjene fra Bransjerådet. Det er bevegelse - ergo håp.

Monica Boracco
Forbundsleder