Kjære medlem

Tirsdag morgen fikk vi beskjed om at LO-sjefen, Hans-Christian Gabrielsen er død.

Monica Boracco, 11.03.2021

Hans-Christian var bare 53 år gammel. Senest dagen før, ledet han sekretariatsmøtet og dødsfallet kom helt uventet på alle.

De fleste av Dramatikerforbundets medlemmer føler nok at han satt ganske langt unna oss, men arbeidet hans har hatt betydning for kunstnere og selvstendig næringsdrivende. Under hans ledelse har LO-selvstendig og LO-Kultur blitt etablert som faste organer med opprettelse av administrative stillinger rundt utvalgene. Kampen for bedre forhold for selvstendig næringsdrivende var noe han prioriterte selv om vi var et bittelite mindretall av medlemsmassen. Kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende under pandemien hadde neppe blitt noe av dersom ikke LO hadde lagt sine muskler bak, og strategien var å få varige ordninger på plass for frilansere og selvstendige.

Hans Christian var en inkluderende, lyttende og samlende leder. En moderne og visjonær LO-sjef som vi hadde håpet skulle lede LO det neste tiåret.

Det har vært skrevet mye om hans reise fra gølvet i industrien til toppen av fagbevegelsen. En ikke uvanlig reise i LO-sammenheng. Mange vil si det er en nødvendig reise for å fylle en slik jobb.

Det som slo meg med Hans Christian, var hvor ydmyk han var. Hvor nysgjerrig og interessert han var og hvor inkluderende og varm han var. Hvordan han løftet andre og hvordan han aldri trakk frem egne bedrifter for å skinne selv. Ekte, engasjert og dønn troverdig. Et stort tap for oss alle.

Han satt kanskje langt unna deg, men han var tett på.

Monica Boracco

Hans Christian Gabrielsen Foto Erlend Angelo

Hans Christian Gabrielsen, 1967-2021 (Foto: Erlend Angelo)