Leder, 19. februar

I dagens Klassekampen intervjues blant andre Finn Iunker om en ukultur der forfattere forventes å jobbe gratis.

Monica Boracco, 19.02.2021

Writers are jobmakers, sier de over there. – No one in this business has a job until you write “the end”.

Det er ikke så mye å lure på. En uttalt erkjennelse av at forfatternes arbeid er utgangspunktet for all annen aktivitet i Hollywood, på Broadway og i forlagene.

Med det som utgangspunkt, burde forholdet mellom forfattere og produsenter være satt; En gjensidig avhengighet, med etterfølgende respekt, for den likestilte posisjonen.

Men forlagshus, produsenter og andre institusjoner er jo ikke monogame. De trenger flere forfattere for å drifte sin geskjeft. Forfatterne har et annet behov, og ønsker seg ofte et mer forpliktende og varig forhold. Og her oppstår ubalansen. Tilsynelatende er den ene parten mer avhengig av forholdet enn den andre.

Mange institusjoner og selskaper, har fortsatt med seg respekten for forfatternes arbeid som grunnmuren i virksomheten. Førstelinja som jobber tettest på forfatterne, som dramaturger og redaktører, blir minnet på det hver dag gjennom arbeidet sitt. Det er, når de ansatte som skal maksimere inntektspotensialet tar over, at det fort kan gå galt.

Mange slike ansatte tenker kanskje ikke over at det forfatteren har skrevet, betaler både lønna og kontorleien, og den gratis lunsjen de fikk tilgang til i fjor. De vet kanskje ikke at forfatteren selv, i mange tilfeller, lever på fattigdomsgrensen, og ikke har noen pensjonssparing, langt mindre noen gratis lunsj av noe slag.

Jovisst er det i forfatterens egen interesse som kunstner, at filmen, stykket eller boken blir markedsført og solgt – selv om det for dramatikernes del oftest innebærer mer glory enn cash. Uansett, hver dag og time man måtte jobbe gratis for et prosjekt man allerede har skrevet, så stjeler det tid fra det neste man skal skrive.

Salgsjobben er delegert til produsenten. Det er en del av dealen når produsenten tjener penger på forfatterens verk. Da sier det seg selv at forfatteren er på jobb for produsentene når hen stiller opp på lanseringer, og ergo skal ha lønn som alle andre.

Kunstnere skal ikke jobbe gratis for produsenter eller forlag, der alle andre er på lønn, generert av kunstnerens arbeid.

Det må slutte nå!

Monica Boracco
Forbundsleder