Kjære alle sammen,

I dag leverer Dramatikerforbundet sitt høringssvar på regjeringens forslag om en medfinansieringsordning, en ordning som skal sikre at strømmetjenestene bidrar økonomisk til norsk film- og tv-bransje. Når Dramatikerforbundet i dag leverer sitt svar, er det i tett samarbeid med resten av Bransjerådet for film.

Leder og nestleder, 16.12.2022

Dobbeltportrett Foto Kristin Von Hirsch

Forbundsleder Ellisiv Lindkvist og nestleder Øyvind Stålen (Foto: Kristin von Hirsch)

Av: Forbundsleder Ellisiv Lindkvist og nestleder Øyvind Stålen

Det er nærliggende å allerede nå begynne å drømme om hvordan midler fra en slik ordning skal komme skaperne til gode, og her har vi også spilt inn noen prinsipielle betraktninger i vårt høringssvar. Likevel skal ordningen først bli en realitet. Vi vet at internasjonale strømmetjenester driver en aktiv lobbykampanje i andre europeiske land, og at slaget på ingen måte er vunnet. Vi vil sørge for at en norsk ordning har god forankring i bransjen, slik at vi kan stå med en sterk og samlet front i møte med strømmetjenestenes lobbyister.

Regjeringens høringsnotat vitner om at de ønsker å innføre en medfinansieringsordning. Den norske bransjen ønsker det samme. Vi vil fortsette å jobbe for ordningen inntil den er en realitet. Og når det skjer, vil vi jobbe for å gjøre den best mulig.

Det nærmer seg slutten av året og siden mars har vi hatt ny ledelse i forbundet.

Vi er fortsatt relativt nye og opplever ting for første gang. Det er lærerikt, interessant, givende og gøy. Med oss i ledergruppa har vi vår generalsekretær Astrid, vi har også et godt styre bak oss. I tillegg til en solid og erfaren administrasjon.

Året startet rimelig optimistisk med mye tid for glede, gjenåpning etter koronaen og det virket som folk strømmet til teatrene for å se ny norsk dramatikk. Ord som gullalder ble tatt i bruk og under Heddaprisutdelingen gikk ti av prisene til forestillinger med ny norsk dramatikk. Vi hadde en strålende sommerfest på Ekebergrestauranten og et godt årsmøte dagen etter. Ikke minst fikk vi etter flere års forhandlinger endelig signert en ny teateravtale.

Men 2022 er også det året der det er krig i Europa. Strømprisene stiger, matprisene stiger og det kom tidenes strammeste statsbudsjett. Insentivordningen for ny norsk dramatikk som er nedfelt i Hurdalsplattformen er utsatt og få friske midler kom til kulturfeltet. Filmfeltet må man kunne si var en av budsjettvinnerne, med 20 friske millioner til Filmfondet. Også de 100 nye ekstraordinære stipendhjemlene til Statens kunstnerstipend ble videreført.

Det pågår nå mange prosesser på politisk hold for å bedre rettighetene til selvstendig næringsdrivende og frilansere. Våren 2022 vedtok Stortinget å utrede sosiale ordninger som pensjon og sykepenger, og i september vedtok EU retningslinjer som styrker de selvstendiges kollektive forhandlingsrett. Forbundet jobber målrettet med disse sakene gjennom LO Selvstendig.

Lobbying overfor politikerne for å få insentivordninga inn i neste års statsbudsjett fortsetter og her står Spekter og NTO sammen med oss. Som vår forgjenger Monica Boracco sa: Forbundet er på sitt beste når vi samarbeider med andre. Det er også vår erfaring: Kunstnernettverket, Bransjerådet for film, LO Kultur og LO Selvstendig er alle viktige samarbeidsarenaer som gjør oss sterke.

I høst har vi også startet med Dramatisk SOFA, et sted for sosialt og faglig påfyll. Første samling hadde vi i oktober med fullt hus på Sentralen. Neste SOFA blir 8. februar samme sted. Hold av datoen.

Vi ønsker dere alle ei fredelig jul og et godt nytt år.