Viktig informasjon om LOfavør Innboforsikring

1. januar 2023 kommer det vilkårsendringer på innboforsikringen din, som du bør få med deg.

Redaksjonen, 14.11.2022

L Ofavor Innbo Bilde

For 2023 øker prisen på LOfavør Innboforsikring med kr 60, som utgjør en årspremie på kr 948.

Vilkårsendringer:

 • Erstatningssum økes for smykker, gull og annet edelt metall til kr 350 000.
 • Erstatningssum økes på enkeltgjenstander og samlinger opp til kr 350 000.
 • Erstatningssum økes ved tyveri av personlig løsøre fra privat motorkjøretøy og fritidsbåt til kr 40 000.
 • Dekning på bil-, vare- og båttilhenger økes til kr 40 000.
 • Erstatningssum ved tap av gass, vann og annen væske økes til kr 40 000.
 • Erstatningssum for napping av veske økes til kr 40 000.
 • Erstatningssum for bekjempelse av insekter som veggedyr, skjeggkre og kakerlakker økes til kr 150.000.

Andre endringer:

 • Ved fysisk skade på telefon eller nettbrett blir reparasjon nå erstatningen. Dette reduserer også klimaavtrykket.
 • Erstatningssum ved tyveri fra offentlig bygning reduseres til kr 40 000, med unntak av tyveri fra sykehjem eller sykehus som fortsatt dekkes inntil kr 200 000.
 • For student- og lærlingmedlemmer innføres det egenandel på kr 2 000 for mobil og nettbrett. Øvrige skader vil fortsatt ha egenandel på kr 0.
 • Fra 1 januar må el-sparkesykkel ha egen ansvarsforsikring som følger bilansvarslovens regler. Den tas ut av innboforsikringen, og medlemmer med el-sparkesykler må kjøpe egen ansvarsforsikring.

Her kan du se vilkår for LOfavør Innboforsikring.

Pass på at du ikke betaler dobbelt

Innboforsikringen er en del av ditt medlemskap, med mindre du har reservert deg. Hvis du har en innboforsikring i et annet selskap i tillegg, bør du si opp denne. Selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje.

Husk husforsikring

Har du hus må du ha egen forsikring på huset, sjekk LOfavør Husforsikring.