Utlysning: European Writers Club søker manuskonsulenter

European Writers Club søker manuskonsulenter som ønsker å samarbeide om allerede igangsatte serie-prosjekter basert på innsendte konsepter.

Redaksjonen, 21.11.2022

Logo EWC

European Writers Club (EWC) er et pilotprogram som har som mål å legge til rette for samarbeid og et unikt europeisk nettverk mellom serieskapere, forfattere, kringkastere og produsenter av tv-serier. Programmet er støttet av EU, de nordiske dramatikerforbundene, samt en rekke andre sentrale aktører.

I utlysningen finner du mer informasjon om rollen manuskosulentene EWC søker etter skal ha, samt krav til søknaden og deg som søker, pluss mer om det praktiske. Oppdraget honoreres med 8000 euro per konsulent.

Utlysningen finner du her >>

Søknadsfristen er 6. januar 2023!

Sesjonen "Boosting Concepts" som EWC nå søker manuskonsulenter til, baserer seg på den allerede igangsatte sesjonen: "Boosting Ideas" (København, oktober 2022 og Tallinn, desember 2022)

Boosting Concepts (våren 2023) ledes av TorinoFilmLab. Rent praktisk må manuskonsulentene ha anledning til å delta på to samlinger:

  • 11. - 16. april 2023, Cork, Irland
  • 30. mai - 5. juni 2023, Orense, Spania

"EWC er et ambisiøst og grundig gjennomtenkt prosjekt som kan minske noen av begrensningene som følger med å være et lite, nasjonalt produksjonsmiljø. Jeg tror EWC vil bli en viktig arena for utveksling av erfaringer, kompetanse og nettverk for nordiske og europeiske serieskapere og -forfattere." (Øyvind Stålen)

For mer informasjon om European Writers Club se https://www.europeanwriters.club/