Velkommen, Bergen Dramatikkfestival!

Støvet har så vidt lagt seg etter at Bergen Dramatikkfestival lukket dørene til Cornerteatret som har huset den aller første fire dager lange dramatikkfestivalen på Møhlenpris. På programmet sto det ti scenetekster.

Torunn Eikanger, 31.08.2020

Bergen Dramatikkfestival Foto Lene Therese Teigen

De utvalgte: (F.v.) Tale Næss, Ellisiv Lindkvist, Nelly Winterhalder, Idun Vik (arrangør) og Kristin Bjørn. (Foto: Lene Therese Teigen)

Arrangørene hadde en åpen utlysning av tekster, og av 68 innsendte tekster skulle juryen velge ut tre tekster til iscenesettelser med urpremiere på festivalen. De valgte seg Ellisiv Lindkvists Oh, kulturmannen, Nelly Winterhalders Storsenter og Mørket – fienden i oss, et kollektivt verk skrevet av Kristin Eìriksdottìr, Gianluca Iumiento, Sigbjørn Skåden, Albert Ostermaier, med Tale Næss som headwriter og prosessansvarlig. Sammen med de øvrige forestillingene på programmet representerer disse tekstene veldig ulike måter man kan bruke tekst i teateret på.

Samtaler, ro og refleksjon

– Bergen Dramatikkfestival ga et kjærkomment rom for å diskutere forskjellige aspekter ved tekstene hvor dramatikeren var plassert i sentrum, sier Kristin Bjørn som selv er forfatter, dramatiker, dramaturg og primus motor bak stiftelsen Ferske scener og Scenetekstivalen i Tromsø.

Det var et godt program som nådde ut både til publikum i Bergen og fagfolk fra hele landet. De fleste visningene var utsolgte og også media fulgte opp med solid spalteplass til intervjuer og kritikker.

I løpet av helga ble de utvalgte tekstene diskutert med ulike innfallsvinkler: tematiske, filosofiske og metodiske. Det var også gjort plass til et besøk i repertoarpolitikken med en debatt med tre teatersjefer og scenekunstkonsulenten i Norsk Kulturråd under overskriften «Hvem bestemmer hva vi får se». Det var nok den programposten med minst overraskende innhold, sier Kristin Bjørn.

Bergen Dramatikkfestival har denne gangen vært en pilot på det arrangørene ønsker å etablere som en tilbakevendende teaterbegivenhet på Vestlandet – en biennale som måler temperaturen på, utforsker, utfordrer og feirer samtidens former for scenetekst. Festivalen har et bevegelig forhold til hva dramatikk er og kan være, og søker å løfte formspråk og perspektiver som kan utvide og mangfoldiggjøre teaterscenen på Vestlandet.

Kristin Bjørn tok turen til Bergen Dramatikkfestival for å få inspirasjon, men også for å representere Dramatikerforbundet ved å gjøre stas på dramatikerne bak de tre utvalgte tekstene, og arrangørene bak festivalen; Idun Vik, skuespiller og tidligere formidlingsmedarbeider ved BIT Teatergarasjen, Miriam Prestøy Lie, dramatiker og teaterregissør, og Elin Grindaker, dramaturg og kunstnerisk rådgiver for festivalen.

Kristin Bjørn fremhever spesielt samtalene i festivalens faglige program, og trekker blant annet frem Lillian Biksets foredrag «Oppdrag mangfold» som ga en oversikt over den omfattende katalogen av interessant moderne dramatikk skrevet av dramatikere med en mer mangfoldig kulturell bakgrunn enn det vi til vanlig ser på norske scener.

Antologi

Festivalens kunstneriske program er også trykt i en antologi. Arrangørene sier:

«Som et nytt initiativ vil vi på vår første festival hegne om det vi anser som teaterets grunnpremiss: å i felleskap dele opplevelser i ett og samme rom. På den måten tror vi at vi best kan ivareta tekstene og kunstnerne på programmet. Alle tekstene som presenteres på festivalen kan også oppleves i antologien Sett herfra er alt annerledes, utgitt på Cornerstone forlag, opprettet for anledningen»

Boka er på nesten 500 sider med nye scenetekster, og kan bestilles på linken under. Halvparten av tekstene er inkludert i sin helhet, mens den andre halvparten er utdrag. Hvert bidrag etterfølges av en spørsmålsrekke der dramatikerne sier noe om hva som dro i gang teksten, hvordan teksten er annerledes på papiret og i scenerommet, og hvilke tradisjoner og inspirasjoner de påvirkes av eller går i forhandling med i arbeidet sitt. Redaktører for boka er Idun Vik og Elin Grinaker.

– Vi trenger denne festivalen! sier Kristin Bjørn.

Antologien kan bestilles her:
https://www.cornerstones.no/antologi