De utvalgte

Seks nyskrevne tekster er valgt ut til neste års Dramatikkfestival. Hele 138 bidrag kom inn, like i forkant av at Norge ble stengt ned.

Sonja Evang, 04.09.2020

620x380 Dramatikkfestivalen2020 alle dramatikere foto Lars Opstad

Å lyse etter krabbe av Tone Nilsen-Bie
Den skjendige kampen om sannheten av Sylvia Johnsen
Dette er morsmålet mitt av Rune Hjemås
Diane Von Fürstenbergs Kloner av Cathrine Evelid
Natt og Dag av Ingrid Jørgensen Dragland
Utoplexia av Einar Egeland
(Foto: Lars Opstad)

I følge juryleder og kunstnerisk leder for festivalen, Hildur Kristinsdottir, er det et stort spenn i tekstene som utgjør neste års repertoar. Hun er stolt av å kunne presentere fem nye stemmer i Norsk Dramatikkfestival sammenheng, samt en deltaker fra den aller første festivalen.

Hildur Kristinsdottir Foto Sonja Evang

Hildur Kristinsdottir, juryleder og kunstnerisk ansvarlig for Dramatikkfestivalen. Lesningen av neste års bidrag startet rett etter nedstengningen av Norge. Hvor mye settingen påvirket juryens lesning og valg vites ikke, men kanskje hadde Oscar Wilde rett i at det som regel er livet som imiterer kunsten. (Foto: Sonja Evang)

– Av tekstene som er plukket ut finnes to monologer, en enakter for ungdom, en flettverkshistorie som utspiller seg på et sykehus, en absurd moderne dramakomedie, samt et stykke om Torgersen-saken. Tekstene skal nå videreutvikles og jobbes inn i et format som utgjør visning på inntil en time, sier Kristinsdottir.

«Førkorona»

Selve juryarbeidet ble i år rammet inn av en nokså dramatisk kontekst.

– Vi begynte å lese de 138 bidragene i midten av februar, så vi gikk fra helt normal hverdag til et nedstengt Norge. Sånn sett var det på et vis nesten mer dramatikk og frykt i hverdagen, enn i fiksjonen vi leste. Jeg vet ikke nøyaktig hva det har hatt å si for utvelgelsen, men personlig fikk jeg en følelse av at en del av problemstillingene i stykkene ikke lenger var så relevante. I lys av alt som skjedde fremstod enkelte av bidragene som typisk «førkorona».

Samtlige tekster ble anonymisert og lest av juryen i to omganger.

– To av oss leste alle tekstene, og foretok et utvalg. Så ble de andre jurymedlemmene inkludert i prosessen. Men vi leste hver for oss for å ikke blir farget av hverandre og for å unngå føringer.

Ulik måte å lese tekst på

Rundt 30 tekster gikk videre til andre runde.

– Så begynte vi på toppen og diskuterte oss gjennom alt. Vi var overraskende enige om hvilke som ikke skulle videre, men når det er sagt finnes det også tekster som er blitt kjempet frem.

Slik juryen er satt sammen i år, hadde medlemmene et nokså ulikt blikk på tekstene. Det har også vært en styrke.

– Alle de seks utvalgte tekstene er materiale som teateret enkelt kan gå i dialog med. Jeg gleder meg til å se hvordan de oppleves i møte med skuespillernes kropper, stemmer, teaterrommet - og aller viktigst publikum, sier Kristinsdottir.

Hun krysser fingre for at man vil kunne utforske hva som skjer med tekstene i et møte med publikum i salen.

– Jeg gleder meg til vi kan sitte så tett sammen som vi vil i teateret. Forhåpentligvis kan vi det når disse skal iscenesettes 11-13 juni 2021. Vi ønsker oss selvfølgelig helst et publikum som er til stede i rommet; ikke som sitter hjemme og streamer fremføringen på hver sin skjerm.

Juryen har bestått av:
Hildur Kristinsdottir (juryleder og kunstnerisk leder for festivalen), Siri Løkholm Ramberg (dramaturg Det Norske Teater),
Njål Helge Mjøs (dramaturg Nationaltheatret),
Bernhard Ellefsen (litteraturkritiker Morgenbladet)
Ine Marie Wilmann (skuespiller)