Vel blåst digitalt årsmøte!

Det var med litt spenning at vi trykket på start-knappen for det digitale årsmøtet onsdag 17. mars. Men bekymringene viste seg fort å være overflødige.

Redaksjonen, 30.04.2021

Styret 2021
Dramatikerforundets styre for kommende periode:
F.v. Monica Boracco, Nina Wester, Ragnhild Tronvoll, Trond Arntzen, Eirik Ildahl, Vegard Steiro Amundsen, Kristin Bjørn og Geir Meum Olsen

Det var god stemning blant medlemmene som hadde funnet veien til skjermen. Årsmøtet ble ledet med stødig ordstyring av Nina Grünfeld, vi fikk høre forbundsleder Monica Boracco orientere om saker forbundet står i, Eli Bangstad redegjorde for regnskap og budsjett - og valget gikk knirkefritt, godt akkompagnert av lyden fra klikking på tastaturene da det skulle velges. Det er gledelig å ønske Geir Meum Olsen velkommen som styrets nestleder de kommende to årene, i tillegg til alle nye og gamle representanter i komitéer, råd og utvalg. Alle Valgkomitéens innstilinger ble enstemmig vedtatt.

Her kan du se oversikten over styret og utvalg for kommende periode


Lars Vik rakk for øvrig opp den digitale handa si for å berømme Lovkomiéen som hadde fremmet lovforslag om å nedlegge seg selv - og slik ble det - Lovkomitéen ble enstemmig nedlagt.


Det var dypt vemod under minnerodene for forbundets kjære medlemmer Beate Grimsrud og Jan Olav Brynjulfsen, etterfulgt av ett minutts stillhet.


Programmet gikk videre på "vanlig måte", og Kate Pendry sto for dagens kunstneriske innslag: Kate Pendry's Artistic Element!

Og en god ting med dette digitale, er at vi nå kan presentere Pendry's innslag igjen, spesielt til dere som ikke kunne delta på møtet: Enjoy!

Kate Pendry's Artistic Element

Kate Pendry's Artistic Element