Vårscenefest 2022, 27. - 30. april

Vårscenefest ble opprettet av Rådstua Teaterhus og RadArt, nettverk for scenekunst i nord, i 2010 og har siden da vært arrangert årlig i månedsskiftet april/mai. Programmet for årets festival er ute nå!

Redaksjonen, 31.03.2022

Varscenefest2022
Vårscenefest Tromsø Scenekunstfestival, befinner seg i ytterkanten av kulturelle, geografiske, klimatiske, språklige, sjangermessige og formmessige virkefelt. Posisjonen gjør det mulig å bringe uvante og interessante perspektiv til publikum og fagmiljø. Med gode publikumstall, bred dekning i lokal media og et innholdsrikt program har festivalen også fått en fot innenfor hos byens næringsliv og samarbeider med andre lokale arenaer og festivaler.

Vårscenefest har blitt en viktig og annerledes scenekunstarena i regionen, og den sentrale møteplassen for scenekunstnere fra Troms og Finnmark. Vårscenefest samler regionale, nasjonale og internasjonale scenekunstnere. Festivalen er arena for alle retninger innenfor scenekunst; teater, dans, performance og musikkteater i vid forstand.

I 2019 ble Vårscenefest en egen organisasjon og festivalen har i dag et styre, et programråd som kuraterer festivalen og en gjennomføringsstab som inkluderer festivalprodusent, ansatte ved Rådstua Teaterhus, markedsansvarlig, frivilligkoordinator og frivillige.

Årets program og mer informasjon på varscenefest.no >>